TASR, 17.10.2010

TASR: Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
"The state might give up in the dispute with health insurance companies"

Source: http://spravy.pravda.sk/stat-mozno-vzda-spor-so-zdravotnymi-poistovnami-f72/sk_ekonomika.asp?c=A101017_182134_sk_ekonomika_p01

TASR | 17th October 2010

A substantial change of direction may come in the billion-euro dispute with the shareholders of health insurance companies. Television TA3 informed on Sunday, that the current government admitted possible change of strategy.

In the case of a settlement with the owners of the health insurance companies, the amount of money paid is said to possibly be lower than the claimed billion and money would also be saved on the lawyers, to whom Slovakia up to now has paid over € 11 million.

"We want to minimize the damages that have been caused by the previous government," said this month for TV the Minister of Finance, Ivan Mikloš. Since 2008, the health insurance companies can use their profit for the payments for the health care, i.e. the profit has been banned for them. The owners of the health insurance companies disliked this, as in the time they came to Slovakia, the legislation allowed them to generate profit. They turned to the arbitration court.

Attorney Jana Martinková said for the TV, that the average arbitration disputes last three to four years and the highest costs are incurred in the beginning of the dispute. Therefore she does not consider the settlement to be a good idea, and she is optimistic regarding the outcome of the arbitration. "With a good-chosen tactics and strategy, Slovakia has a big chance for success," said Martinková.


MONITOR: Vláda pripustila zmenu taktiky v spore so zdravotnými poisťovňami
Dátum: 17.10.2010 17:50 Autor: STEP Priorita: 4 Kategória: Hospodárstvo - hos
________________________________________
MONITOR: Vláda pripustila zmenu taktiky v spore so zdravotnými poisťovňami


      Bratislava 17. októbra (TASR) - V miliardovom spore s akcionármi zdravotných poisťovní môže prísť k podstatnej zmene. Televízia TA3 dnes informovala, že súčasná vláda v spore pripustila zmenu taktiky. V prípade dohody s majiteľmi zdravotných poisťovní by odškodné vraj mohlo byť nižšie ako požadovaná miliarda a ušetriť by sa malo aj na právnikoch, ktorým Slovensko doteraz vyplatilo viac ako 11 miliónov eur.
      "Chceme minimalizovať škody, ktoré boli minulou vládou napáchané," povedal tento mesiac pre televíziu minister financií Ivan Mikloš. Od roku 2008 môžu zdravotné poisťovne zisk zo zdravotného poistenia použiť len na uhradenie zdravotnej starostlivosti, teda im v podstate bol zisk zakázaný. Majiteľom zdravotných poisťovní sa to nepáčilo, pretože v čase, keď na Slovensko prišli, im legislatíva zisk dovoľovala. Obrátili sa preto na arbitrážny súd.
      Advokátka Jana Martinková pre televíziu povedala, že priemerné arbitrážne spory trvajú od troch do štyroch rokov a najvyššie náklady sú podľa nej vždy na začiatku sporu. Dohodu preto nepovažuje za šťastné riešenie a pri výsledku arbitráže je optimistická. "Pri dobre zvolenej taktike a stratégii má Slovensko veľkú šancu na úspech," povedala Martinková.