Contact

Business name: Advokátska kancelária Advocatus Martinková s.r.o.

Registered office: Klincová 35, 821 08 Bratislava

Phone: + 421/2/55 644 578
Fax: + 421/2/55 644 581
e-mail: office@advocatus-law.eu
web: www.advocatus-law.eu

IČO: 36 862 851
DIČ: 2022802177

Bank: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Account No: 26 26 20 63 92/1100 (BLZ: 1100 )

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK35 1100 0000 0026 26 20 63 92