Príhovor advokáta - Jana Mišurová

Advokátka Jana Mišurová
Spomínam si na prvú hodinu rímskeho práva na fakulte. Vyučujúci nás po jednom vyzýval, aby sme povstali, a prezradili naše pohnútky pri výbere budúceho povolania.

Pravdupovediac väčšina nezaprela prevažujúci názor verejnosti, že právnici chcú zbohatnúť. Ja som si však spomenula na slová svojho otca:

„Právo je všeobecné vzdelanie, ktoré by malo patriť k všeobecnému rozhľadu každého z nás.“

Vychádzajúc z tejto vštepenej zásady povedala som kolegom nasledovné: „Myslím si, že práva a povinnosti by mal poznať každý z nás. Avšak z mnohých objektívnych dôvodov tomu tak nie je. Preto by som v budúcnosti chcela vystupovať ako prostredník, ktorý sprístupní získané poznatky a skúsenosti v tejto oblasti všetkým, ktorí o pomoc požiadajú:"

“Riadim sa týmto „heslom“ do dnes a preto moji klienti oceňujú nielen profesionálnu kvalitu poskytovaných služieb, ale aj veľmi ľudský a empatický prístup, ktorý sa ani nepredáva, ani nekupuje.

Výklad zákonov, právne rozbory, odborné formulácie, to všetko je strohá a chladná veda, pokiaľ jej niekto nevdýchne dušu. Právo v symbióze so skutočným životom je pravým poslaním advokácie.