TASR 03.02.2011

Mgr. Jana Martinková
SÚDY: Proces v spore Vadium a členov predstavenstva museli odročiť

Bratislava 3. februára (TASR) - Okresný súd Bratislava V musel odročiť pojednávanie a nemohol vyniesť rozsudok v spore odvolaných členov predstavenstva a akcionárov proti VADIUM Group, a.s., o určenie neplatnosti uznesení prijatých na začiatku mája 2009 na mimoriadnom valnom zhromaždení tejto spoločnosti zvolanom dozornou radou v zastúpení Ing. J. Šípošom a Helenou Javorkovou.

Dôvodom neplatnosti podľa advokátky navrhovateľov Jany Martinkovej má byť okrem iného, že valné zhromaždenie nebolo zvolané v súlade so zákonom, keďže naň nebolo pozvaných približne 2000 akcionárov a neboli ani prítomné a prezentované akcie.

Za spoločnosť, ktorá v tomto spore vystupuje ako žalovaný, na pojednávanie v stredu 2. februára neprišiel nikto. Písomne však požiadali o ustanovenie ex offo advokáta, napriek tomu, že predseda predstavenstva je právnik, ten sa však na podporenie tejto žiadosti vzdal svojej funkcie.

Zostal však predsedom predstavenstva CKSK, a.s., ktorá v roku 2005 postúpila na Swiss Finance pohľadávku voči Piešťanským kúpeľom, o ktorú sa už niekoľko rokov súdia. Advokátka navrhovateľov, ako povedala pre TASR, očakáva zamietnutie žiadosti o ustanovenie advokáta súdom aj z dôvodu, že tento inštitút má slúžiť na ochranu záujmov účastníka, čo v tomto prípade splnené nie je, nakoľko záujem spoločnosti nemôže byť, aby v jej mene vystupovali nezákonne menované osoby, na úkor práv 2000 akcionárov. Zároveň sa domnieva, že cieľom tejto žiadosti je len získanie času.