Advokáti
Jana Mišurová

Jana Mišurová (1975) – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Promovala v roku 2001. Trojročnú prax advokátskeho koncipienta v rokoch 2002 – 2005 absolvovala v advokátskej kancelárii JUDr. Tomáša Planka a JUDr. Dušana Pohoveja. Po skončení praxe úspešne zložila advokátske skúšky (Máj 2005). Je členkou Slovenskej advokátskej komory. Od vzniku spoločnosti Advocatus Martinková s.r.o., ktorej je spoločníkom a konateľom, poskytuje právne služby prostredníctvom tejto spoločnosti. V roku 2014 vydala knihu vlastných aforizmov pod názvom "Ens Cogitans" - ukážka tu.