Profil spoločnosti

Advocatus Martinková s.r.o. je nezávislá advokátska kancelária, založená v roku 2009. Sídli na Záhradníckej ul. č. 6 v Bratislave, v tesnej blízkosti Justičného paláca.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať klientom právne služby na vysokej profesionálnej úrovni a v plnom rozsahu uspokojiť ich požiadavky. V tomto duchu spolupracujeme s lídrami spomedzi svetových advokátskych kancelárií, s ktorými máme nielen možnosť odborných konzultácií pri právnych problémoch s medzinárodným prvkom, ale vieme v kooperácií s nimi zabezpečiť klientom komplexný právny servis, t.j. poskytovanie všetkých právnych služieb

  • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,
  • zastupovanie klientov v trestnom konaní (predovšetkým poškodených pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom),
  • poskytovanie právnych rád,
  • spisovanie listín o právnych úkonoch,
  • spracúvanie právnych rozborov,
  • spravovanie majetku klientov,
  • ako aj ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, tak aby sme naplnili poslanie advokácie, ktorým je napomáhať uplatňovaniu ústavného práva fyzických osôb na obhajobu a ochrana práv a záujmov fyzických a právnických osôb v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi ( ustanovenie §1 zák. o advokácii).

 

Advokáciu vykonávame vo všetkých právnych odvetviach, predovšetkým sa však zameriavame na problematiku občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností, pracovného práva, správneho práva, medzinárodného súkromného práva, konkurzného a exekučného práva, práva duševného vlastníctva, bankovníctva, poisťovníctva, hospodárskej súťaže a arbitrážneho konania.

V hlavnej miere sme sa podieľali na úspešných podaniach na Ústavný súd a Európsky súd pre ľudské práva.

Venujeme sa legislatíve zdravotných poisťovní aj vo vzťahu k ochrane zahraničných investícií a s väzbou na medzinárodné arbitráže. (viac >>>)

PSIRU - University of Greenwich, Park Row, London SE10 9LS, U.K.
„Challenges to Slovakia and Poland health policy decisions: use of investment treaties to claim compensation for reversal of privatisation/liberalisation policies“
www.psiru.org/reports/2010-02-H-tradelaw.doc

V každom klientovi vidíme jedinečnú individualitu a podľa toho pristupujeme k riešeniu jeho problémov. Porozumieť klientovi, nájsť správne právne riešenie „šité na mieru“ a doviesť klienta ku konečnému prospechu a úspechu je naším primárnym strategickým cieľom.

Vzťah k našim klientom je založený na vzájomnej dôvere. Záujem klienta je vždy prvoradý. Sme nezávislí, okrem právnych predpisov nás ovplyvňujú len príkazy a záujmy klienta. Zachovávame mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvieme v súvislosti s výkonom našej práce.

Zastupujeme slovenskú i zahraničnú klientelu. Komunikáciu s klientom zabezpečujeme v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

Očakávanie našich klientov - že prevezmeme ich problémy.

Naše očakávanie - čo najrýchlejšie a najlepšie problémy klienta vyriešiť (viac >>>).

Vitajte v našej kancelárii!


1. TASR, 28.7.2009: Novela o zdravotných poisťovniach má slabé miesta
2. Health Policy Institute: http://www.hpi.sk/hpi/sk/search/tag/581-2004-z-z
3. Slovenská lekárska komora: http://www.lekom.sk/index.php?action=article&ArticleID=43
4. Zoznam zdravotníckych zariadení: http://www.zzz.sk/?clanok=6752
5. TV MARKÍZA - tvnoviny.sk, 01.08.2009: Novela o zdravotných poisťovniach má slabé miesta (celý článok >>>) (read more >>>)
6. Denník Plus jeden deň, 28.09.2009
7. TV MARKÍZA - tvnoviny.sk, 10.01.2010: Rozvod a vysporiadanie majetku - 1
8. TV MARKÍZA - tvnoviny.sk, 18.01.2010: Rozvod a vysporiadanie majetku - 2
9. TV MARKÍZA - tvnoviny.sk, 24.01.2010: Rozvod a vysporiadanie majetku - 3
10. TASR, 25.2.2010 SÚDY: Pojednávanie v spore o Piešťanské kúpele odročil
11. ČAS.SK, 25.2.2010: Pojednávanie v spore o Piešťanské kúpele odročili
12. TV MARKÍZA - tvnoviny.sk, 25.03.2010: Spravodlivosť, korupcia a vylúčenie sudcov pre zaujatosť (english version - read more >>>)
13. TASR, 30.3.2010 SÚDY: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
14. SME, 30.3.2010: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
15. ORANGEPORTAL.SK, 30.3.2010: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
16. Piešťanský týždeň, 30.03.2010: SÚDY: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
17. TV MARKÍZA - tvnoviny.sk, 06.04.2010: Ochrana pred neplnením záväzkov (english version - read more >>>)
18. TASR, 8.4.2010: SÚDY: OS nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
19. Hospodárske noviny, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
20. SME, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako účastníka konania v spore o kúpele
21. pluska.sk, 8.4.2010: FNM sa nemôže zúčastniť sporu o Piešťanské kúpele
22. iNews.sk, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
23. monitorujem.sk, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
24. Piešťanský týždeň, 08.04.2010: SÚDY: OS nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
25. TASR, 15.4.2010: SÚDY: Piešťanské kúpele a CKSK sa možno mimosúdne dohodnú
26. SME, 15.4.2010: Piešťanské kúpele a CKSK sa možno mimosúdne dohodnú
27. pluska.sk, 15.4.2010: Piešťanské kúpele sa možno mimosúdne dohodnú
28. Piešťanský týždeň, 15.04.2010: SÚDY: Piešťanské kúpele a CKSK sa možno mimodne dohodnú
29. topky.sk, forum.zoznam.sk, 21: PRÁVNA PORADŇA: AKO RÝCHLO SA DÁ VYRIEŠIŤ DEDIČSKÉ KONANIE?
30. Feminity.sk, 21.06.2010 PRÁVNA PORADŇA: AKO RÝCHLO SA DÁ VYRIEŠIŤ DEDIČSKÉ KONANIE? (celý článok >>>)
31. Feminity.sk, 28.06.2010 PRÁVNA PORADŇA: Registrované partnerstvo verzus kresťanstvo   (celý článok >>>)
32. Feminity.sk, 05.07.2010 PRÁVNA PORADŇA: Zdediť môžete aj dlhy  (celý článok >>>)
33. Feminity.sk, 12.07.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako neprerobiť pri dedení dlhov (celý článok >>>)
34. TVNOVINY.sk: Téma: Právo a morálka alebo ako sa z práva stáva bezprávie (English, Deutsch)
35. TASR, 15.07.2010: J. MARTINKOVÁ: Právo a morálka sú rôzne normatívne systémy 
36. Feminity.sk, 20.07.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako čo najjednoduchšie zvládnuť rozvod (celý článok >>>)
37. Feminity.sk, 26.07.2010 PRÁVNA PORADŇA: Majetkové vyrovnanie pri rozvode a ako sa chrániť (celý článok >>>)
38. TASR, 27.10.2010: FINANCIE: Nové vedenie MF analyzuje spor o zákaz zisku zdravotných poisťovní
39. Hnonline.sk, 27.7.2010: Mikloš si posvieti na zákaz zisku zdravotných poisťovní - celý článok >>>
40. Feminity.sk, 02.08.2010 PRÁVNA PORADŇA: Komu zostanú po rozvode deti a podľa čoho sa určuje výška výživného? (celý článok >>>)
41. Feminity.sk, 09.08.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako neplatiť úžernícke úroky pri úvere (celý článok >>>)
42. Feminity.sk, 16.08.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako vydediť manžela? (celý článok >>>)
43. Báječná žena, 16.8.2010: Nedajte sa podviesť - Časopis Báječná žena
44. Feminity.sk, 23.08.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako žalovať nemocnicu (celý článok >>>)
45. Feminity.sk, 30.08.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako urobiť nenapadnuteľný závet a Rozvod s nezvestným (celý článok >>>)
46. Feminity.sk, 06.09.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako skrotiť ženu? (celý článok >>>)
47. TASR, 10.09.2010: Odovody zo zisku môžu byť systémovo nedostačujúce (english version - read more >>>)
48. HNONLINE.sk, 10.09.2010: Odovody zo zisku môžu byť systémovo nedostačujúce
49. Zoznam zdravotníckych zariadení, 10.9.2010: J. Martinková: Odvody zo zisku zdravotných poisťovní môžu byť systémovo nedostačujúce
50. Lekari.sk, 10.9.2010: J. Martinková: Odvody zo zisku môžu byť systémovo nedostačujúce
51. Feminity.sk, 13.09.2010 PRÁVNA PORADŇA: Moja žena chce všetko (celý článok >>>)
52. Feminity.sk, 20.09.2010 PRÁVNA PORADŇA: Čo robiť, aby vás manžel nepodviedol (celý článok >>>)
53. Piešťanský týždeň, 10.09.2010: J.Martinková: Odvody zo zisku môžu byť systémovo nedostačujúce
54. Feminity.sk, 27.09.2010 PRÁVNA PORADŇA: Ako zobrať majetok ex manželovi (celý článok >>>)
55. Báječná žena, 27.09.2010: Žiadosť o rozvod – Časopis Báječná žena (jpg, doc)
56. Feminity.sk, 04.10.2010 PRÁVNA PORADŇA: Sú manželove peniaze aj moje? (celý článok >>>)
57. TVNOVINY.sk/TV Markíza, 8.10.2010: Téma: Dedenie a dlhy
58. Feminity.sk, 11.10.2010 PRÁVNA PORADŇA: Delenie majetku podľa zásluh (celý článok >>>)
59. TVNOVINY.sk/TV Markíza, 12.10.2010: Závet a vydedenie (2. časť)
60. TA3, 17.10.2010: Správy 17.10. o 16,00 a každú nasledujúcu pol hodinu
                                   Hlavné správy zo 17. októbra (celý článok >>>)

VIDEO: Minister Ivan Mikloš, advokátka Jana Martinková, TA3 - Dohoda, alebo boj.61. TASR, 17.10.2010: Vláda pripustila zmenu taktiky v spore so zdravotnými poisťovňami (word >>>) (english version - read more >>>)
62. Piešťanský týždeň, 17.10.2010: Vláda pripustila zmenu taktiky v spore so zdravotnými poisťovňami
63. SME.sk, 17.10.2010: Vláda vraj pripustila zmenu taktiky v spore s poisťovňami
64. TVNOVINY.sk/TV Markíza, 17.10.2010: Vláda sa chce dohodnúť s akcionármi zdravotných poisťovní na odškodnom
65. PLUSKA.sk, 17.10.2010: Vláda uvažuje nad dohodou s poisťovnami ohľadne arbitráže
66. PRAVDA.sk, 17.10.2010: Štát možno vzdá spor so zdravotnými poisťovňami
67. Dnes.atlas.sk, 17.10.2010: Vláda pripustila zmenu taktiky v spore so zdravotnými poisťovňami
68. HNONLINE.sk, 17.10.2010: Vláda pripustila zmenu taktiky v spore s poisťovňami
69. Slovenský rozhlas, 17.10.2010:
70. Radio VIVA, 17.10.2010: Audio >>>
71. TASR, 18.10.2010: (word >>>) (english version - read more >>>)
- a:
J. MARTINKOVÁ: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
- b: slovacivosvete.sk: J. MARTINKOVÁ: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
72. PLUSKA.sk, 18.10.2010:
- a:
Martinková: Slovensko má šancu uspieť v arbitráži
- b: info421.sk: Martinková: Slovensko má šancu uspieť v arbitráži
73. Zoznam zdravotníckych zariadení:, 18.10.2010: Slovensko má vraj v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
74. LEKARI.sk:, 18.10.2010: J. MARTINKOVÁ: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
75. Piestanskydennik.sk:, 18.10.2010: J. MARTINKOVÁ: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
76. - 18.10.2010: J. MARTINKOVÁ: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
- a: finance.sk Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
- b: peniaze.sk: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
- c: netky.sk, 19.10.2010: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
- d: Fondy.sk, 18.10.2010: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
77. Topky.sk, 23.10.2010: ARBITRÁŽ: Od Ústavného súdu závisí 1,2 miliardy eur  (english version - read more >>>)
78. Feminity.sk, 25.10.2010: Ako ochrániť majetok detí  (celý článok >>>)
79. Topky.sk, 25.10.2010: Ako ochrániť majetok detí
80. TASR, 3.11.2010: Súdy – Pojednávanie o neplatnosti valného zhromaždenia VADIUM Group odročili (word >>>)
81. Feminity.sk, 8.11.2010: Nenechajte sa dobehnúť bankou  (celý článok >>>)
82. - a: Topky.sk, 10.11.2010 : V Amerike funguje striedavá starostlivosť už vyše 20 rokov, u nás až teraz
      - b: WORLDNEWS, 10.11.2010 : V Amerike funguje striedavá starostlivosť o deti už vyše 20 rokov, u nás až teraz
83. TVNOVINY.SK, 10.11.2010: Americko-český model už aj na Slovensku
84. Feminity.sk, 15.11.2010: Rodič na striedačku  (celý článok >>>)
85. Azet.sk - Najmama.sk, 21.11.2010: Klady a zápory striedavej starostlivosti!
- b: Klady a zápory striedavej starostlivosti!
86. Feminity.sk, 22.11.2010: Môže si výšku výživného určiť sám rodič?  (celý článok >>>)
87. TASR, 25.11.2010:
- a:
SÚDY: Vyniesli prvý verdikt v prípade striedavej starostlivosti o dieťa  (celý článok >>>)
- b: SR súd starostlivosť striedavá dieťa verdikt prvý
88. SME.sk, 25.11.2010: Súd vyniesol prvý verdikt v prípade striedavej starostlivosti o dieťa
89. TVNOVINY.sk, 25.11.2010: Dnes prvýkrát rozhodli pri rozvode o striedavej starostlivosti
90. Slováci vo svete, 25.11.2010: SÚDY: Vyniesli prvý verdikt v prípade striedavej starostlivosti o dieťa
91. Rádio VIVA, 25.11.2010: Bratislavský Súd Vyniesol Historický Verdikt
92. JOJ.sk, NOVINY.SK, 25.11.2010: SÚDY: Vyniesli prvý verdikt v prípade striedavej starostlivosti o dieťa
93. Topky.sk, 26.11.2010: Vláda postoj k poisťovniam nemení, arbitráž o 1,2 mld trvá
94. Feminity.sk, 29.11.2010 PRÁVNA PORADŇA: Manželstvo ako odmena za investície?  (celý článok >>>)
95. Feminity.sk, 06.12.2010 PRAVNA PORADŇA: Dedič ručí celým svojím majetkom  (celý článok >>>)
96. Feminity.sk, 13.12.2010 PRAVNA PORADŇA: Aby bol byt len môj (celý článok >>>) (english version - read more >>>)
97. TASR, 13.12.2010: J.MARTINKOVÁ: EK môže posúdiť nadalokácie emisných kvót ako skrytú štátnu pomoc (english version - read more >>>)
98. 13.12.2010:
- a: EKOLIST.cz: Martinková: EK môže posúdiť nadalokácie emisných kvót ako skrytú štátnu pomoc
- b: PRESTAVKA.sk: J.MARTINKOVÁ: EK môže posúdiť nadalokácie emisných kvót ako skrytú štátnu pomoc
99. www.euroinfo.gov.sk, 14.12.2010: EK môže posúdiť nadalokácie emisných kvót ako skrytú štátnu pomoc
100. enviroportal.sk, 13.12.2010: EK môže posúdiť nadalokácie emisných kvót ako skrytú štátnu pomoc
101. Topky.sk, 23.12.2010: MŽP ignoruje výhodnú ponuku, tvrdí uchádzač (english version - read more)
102. hnonline.sk, 27.12.2010: Pozor na emisie v účtovníctve
103. hnonline.sk, 27.12.2010: Ťažko sa nájde jeden meter, tvrdia firmy
104. hnonline.sk, 27.12.2010: Emisné správy? Vyžadujú nezávislé oko
105. hnonline.sk, 27.12.2010: Priestor na špekulácie sa výrobným podnikom určite zníži  (english version - read more)
106. Feminity.sk, 3.1.2011:
- a: Právna poradňa: Urážky na Facebook-u: Priestupok alebo trestný čin?  (celý článok >>>)
- b: infoklub.sk-správy: Urážky na Facebook-u: Priestupok alebo trestný čin?
- c: smahu.com: Právna poradňa: Urážky na Facebook-u: Priestupok alebo trestný čin?
107. TASR, 24.1.2011: J. MARTINKOVÁ: Očakávam nález o protiústavnosti obmedzenia zisku poisťovní  (read more >>>)
108. JOJ.sk, NOVINY.sk, 24.1.2011: J. MARTINKOVÁ: Očakávam nález o protiústavnosti obmedzenia zisku poisťovní  (read more >>>)
109. Feminity.sk, 24.1.2011 PRÁVNA PORADŇA: Dedí aj exmanželka?  (celý článok >>>)
110. hnonline.sk, 24.1.2011: Zisky zdravotných poisťovní: Definitívu vysloví ústavný súd  (read more >>>)
- a: Hospodářské Noviny, in.ihned.cz, 24.1.2011: Zisky zdravotných poisťovní: Definitívu vysloví ústavný súd
111. hnonline.sk, 27.01.2011: Tento verdikt môže znamenať koniec arbitráží  (read more >>>)
- a: spravy.nanete.sk: Tento verdikt môže znamenať koniec arbitráží
- b: www.smahu.com: Tento verdikt môže znamenať koniec arbitráží
112. Feminity.sk, 31.01.2011 PRÁVNA PORADŇA: Kto zaplatí naše dlhy?  (celý článok >>>)
113. TASR, 03.02.2011: SÚDY: Proces v spore Vadium a členov predstavenstva museli odročiť  (celý článok >>>)
114. NOVINY,sk, 03.02.2011: SÚDY: Proces v spore Vadium a členov predstavenstva museli odročiť
115. Feminity.sk, 7.2.2011 PRÁVNA PORADŇA: Podvod pri predaji bytu  (celý článok >>>)
116. Feminity.sk, 14.2.2011 PRÁVNA PORADŇA: Dar a Vydedenie manžela  (celý článok >>>)
117. Feminity.sk, 21.2.2011 PRÁVNA PORADŇA: Kolko stoji dedicstvo? (celý článok >>>)
118. Feminity.sk, 28.2.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ručitelia pozor na zmenky! (celý článok >>>)
119. Hospodárske noviny - Podnikanie, 7.3.2011: Preddavky si radšej overte včas
120. Azet.sk: Aktuality.sk, 7.3.2011: Zopakuje s kauza Interblue?
- a: http://www.aktuality.sk/clanok/183477/zopakuje-sa-kauza-interblue (celý článok >>>) (read more >>>)
- b: http://www.monitorujem.sk/z-domova/675347/zopakuje-sa-kauza-interblue
- c: http://www.i-news.sk/972114/zopakuje-sa-kauza-interblue/
121. Slovakiastate:Zopakuje sa kauza Interblue?
122. Topky.sk – Spravodajstvo v pohybe : PRÁVNA PORADŇA
123. Feminity.sk, 07.3.2011 PRÁVNA PORADŇA: Žalujte sociálnu poisťovňu! (celý článok >>>)
124. Feminity.sk, 14.3.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ako na zdravotné odvody? (celý článok >>>)
125. Feminity.sk, 21.3.2011 PRÁVNA PORADŇA: Rozvod a kreditná karta (celý článok >>>)
126. a: Feminity.sk, 28.3.2011 PRÁVNA PORADŇA: Dať alebo nedať bývalému, čo mu patrí (celý článok >>>)
        b: Freereality.sk, 29.3.2011: Dať alebo nedať bývalému, čo mu patrí
127. Feminity.sk, 04.04.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ako vydediť manžela (celý článok >>>)
128. Feminity.sk, 11.04.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ako ochrániť sestru pred súrodencami (celý článok >>>)
129. Hospodárske noviny – hnonline.sk, 18.4.2011: Jednochlapová firma sa dá ľahko zneužiť
130. Feminity.sk, 18.4.2011 PRÁVNA PORADŇA: Kedy neplatiť zmluvnú pokutu (celý článok >>>)
131. Feminity.sk, 2.5.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ako zobrať manželovi deti a neprísť o byt (celý článok >>>)
132. TASR, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur (celý článok >>>) (read more >>>)
        a: zzz.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
        b: infoklub.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku údajne vysúdiť 50 miliónov eur
        c: news.sk, 9.5.211: Penta môže na Slovensku údajne vysúdiť 50 miliónov eur
        d: spravodajstvo.net, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku údajne vysúdiť 50 miliónov eur
        e: i-news.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku údajne vysúdiť 50 miliónov eur
        f: prestavka.sk, 9.5.2011: J. MARTINKOVÁ: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
        g: app4.7p.iway.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
        h: lekari.sk, 9.5.2011: J. MARTINKOVÁ: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
        i: lekarne.sk, 9.5.2011: J. MARTINKOVÁ: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
        j: prvylekar.sk, 9.5.2011: J. MARTINKOVÁ: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
        k: TASR, 9.5.2011: Lawyer: Penta Could Still Obtain €50 million via Court Decision
133. hnonline.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
134. tvnoviny.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
        a: tvnoviny.sk, 25.08.2009: Spoločnosť Skadden chce zastupovať SR v arbitrážnom konaní
        b: tvnoviny.sk, 21.09.2009: SR bude v arbitráži zastupovať Skadden
135. aktualne.centrum.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
136. Buongiorno Slovacchia, 10 MAGGIO 2011: L'avvocato: Penta potrebbe ancora ottenere 50 milioni di euro mediante una decisione della Corte
137. topky.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku údajne vysúdiť 50 miliónov eur
138. cas.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur!
139. pluska.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
140. spravy.pravda.sk, 9.5.2011: Penta môže na Slovensku vysúdiť 50 miliónov eur
141. TASR, 9.5.2011: SR Slovensko Penta Dôvera Hicee arbitráž Martinková zisk (celý článok >>>)
142. Televízia TA3, 9.5.2011: Hlavné správy (celý článok >>>)

Penta, Dôvera, Advokátka Jana Martinková, TA3 - arbitráž končí, záväzky nie.


143. Hospodárske noviny, 10.5.2011: Boj o milióny. Penta má v rukáve ešte tromf (read more >>>)
        a: img.ihned.cz, 10.5.2011: Penta má v ruke ešte tromf
144. Hospodárske noviny, 10.5.2011: Pente sa vypomstilo vlastné rozhodnutie (read more >>>)
        a: Marketing & Media,10.5.2011: Pente sa vypomstilo vlastné rozhodnutie
        b: Glob.sk, 9.5.2011: Pente sa vypomstilo vlastné rozhodnutie
145. SME, 10.5.2011: Názory: "Extrémne hlúpy a drahý" (celý článok >>>) (read more >>>)
146. Feminity.sk, 16.5.2011 PRÁVNA PORADŇA: Čo robiť, keď zamestnávateľ neplatí (celý článok >>>
147. TASR, 24.5.2011: SÚDY: Slovensko bude čeliť arbitráži za pol miliardy eur (celý článok >>>) (read more >>>)
        a: Aktualne.sk, 24.5.2011: Slovensko bude čeliť arbitráži za pol miliardy eur
        b: EuroProfit.sk, 24.5.2011: Slovensko bude čeliť arbitráži za pol miliardy eur
        c: Wallstreet-online: 24.5.2011: Slowakia will face an arbitration for five hundred million euros for talc
148. Pluska.sk, 24.5.2011: Slovensko bude čeliť arbitráži za pol miliardy eur
149. HNonline.sk, 24.5.2011: Slovensko bude čeliť arbitráži za pol miliardy eur
150. TVnoviny.sk, 24.5.2011: Slovensko bude čeliť arbitráži za pol miliardy eur za mastenec
151. Feminity.sk, 30.5.2011 PRÁVNA PORADŇA: Čo robiť, keď manželka míňa veľa peňazí (celý článok >>>)
152. TASR, 1.6.2011: SÚDY: Voči rozhodnutiu arbitrážneho súdu sa možno odvolať (celý článok >>>) (read more >>>)
153. hnonline.sk, 1.6.2011: Rozhodnutie arbitrážneho súdu v prospech Slovenska nie je konečné (read more >>>)
154. Feminity.sk, 13.6.2011 PRÁVNA PORADŇA: Komu patria ušetrené peniaze? (celý článok >>>)
155. Báječná žena, 13.06.2011: Čo s deťmi cez prázdniny – Časopis Báječná žena (PDF 01, 02, WORD)
156. mobil.pluska.sk, 13.06.2011: Čo s deťmi cez prázdniny?
157. Feminity.sk, 27.6.2011 PRÁVNA PORADŇA: Sex na verejnosti: trestný čin alebo priestupok? (celý článok >>>)
158. Pravda, Denná príloha "užitočná pravda", 4.júla 2011: Dedenie celého majetku zaručí niekedy len závet
        a: Autorizovaná verzia (celý článok >>>)
159. Peniaze.pravda.sk, Občan a štát, 6.7.2011: Dedenie celého majetku zaručí niekedy len závet
        a: Notárska komora slovenskej republiky, Facebook
160. Peniaze.pravda.sk, 8.7.2011: Čo by mal obsahovať testament (celý článok >>>)
        a: Notárska komora slovenskej republiky, Facebook
161. Peniaze.pravda.sk, 8.7.2011: Ako dedia nezosobášení
        a: Notárska komora slovenskej republiky, Facebook
162. Feminity.sk, 11.7.2011 PRÁVNA PORADŇA: Duševné choroby a právne úkony (celý článok >>>)
163. Topky.sk, 21.7.2011: Mikloš musí v Bruseli vysvetľovať emisnú daň
        a: Spravodajstvo v pohybe: Mikloš musí v Bruseli vysvetľovať emisnú daň
164. Hospodárske noviny, 25.7.2011: Prepúšťaniu už bráni zlepšené flexikonto
        a: hnonline.sk, 25.7,2011: "Výpadky vo výrobe vás nemusia položiť"
           *: http://prilohy.hnonline.sk/200-k0B200-fc
        b: hnonline.sk, 25.7.2011: "Prepúšťaniu už bráni zlepšené flexikonto"
           *: http://prilohy.hnonline.sk/200-k0B200-fc
165. Feminity.sk, 1.8.2011 PRÁVNA PORADŇA: Kto má pravdu: -ja alebo šéf? (celý článok >>>)
166. Pravda.sk, 13.8.2011: Manželia môžu uzavrieť rôzne dohody o majetku
        a: http://www.monitorujem.sk/ekonomika/780837/manzelia-mozu-uzavriet-rozne-dohody-o-majetku
        b: http://www.i-news.sk/1061059/manzelia-mozu-uzavriet-rozne-dohody-o-majetku/
        c: http://www.reportaze.sk/sprava/973881/manzelia-mozu-uzavriet-rozne-dohody-o-majetku/
        d: http://article.wn.com/view/2011/08/13/man_elia_m_u_uzavrie_r_zne_dohody_o_majetku/
        e: http://www.ounm.sk/obcan-a-stat/
        f: http://www.aktualne-online.sk/aggregator/sources/22
167. Pravda.sk, 14.8.2011: Ako nakladajú s majetkom manželia a ako nezosobášení
        a: http://www.monitorujem.sk/ekonomika/781182/ako-nakladaju-s-majetkom-manzelia-a-ako-nezosobaseni
        b: http://www.reportaze.sk/sprava/974377/ako-nakladaju-s-majetkom-manzelia-a-ako-nezosobaseni/
        c: http://article.wn.com/view/2011/08/14/ako_nakladaj_s_majetkom_man_elia_a_ako_nezosob_en/
        d: http://www.news.sk/rss/clanok/2011/08/1787737/ako-nakladaju-s-majetkom-manzelia-a-ako-nezosobaseni/
        e: http://www.kukadlo.sk/clanok/513778-ako-nakladaju-s-majetkom-manzelia-a-ako-nezosobaseni
        f: http://www.ounm.sk/obcan-a-stat/
        g: http://www.aktualne-online.sk/aggregator/sources/22
        h: http://www.i-news.sk/1061321/ako-nakladaju-s-majetkom-manzelia-a-ako-nezosobaseni/
168. Feminity.sk, 15.8.2011 PRÁVNA PORADŇA: Sexuálna orientácia nie je prekážkou adopcie (celý článok >>>) (read more >>>)  
169. Feminity.sk, 31.8.2011 PRÁVNA PORADŇA: Autonehoda vás môže zruinovať (celý článok >>>)
        a: http://www.glob.sk/feminity/650155/autonehoda-vas-moze-zruinovat
170. TASR, 5.9.2011: WikiLeaks: Pri reforme zdravotníctva v SR údajne došlo ku korupcii poslancov (celý článok >>>)
171. Spravy.pravda.sk, 5.9.2011: Pri reforme zdravotníctva sa vraj za Dzurindovej vlády korumpovalo (read more >>>)
        a: Topky.sk, 5.9.2011: Zajacova reforma bola špinavá: Penta vraj kupovala poslancov!
        b: m.topky.sk, 5.9.2011: Zajacova reforma bola špinavá: Penta vraj kupovala poslancov!
        c: m.aktuality.sk, 5.9.2011: Wikileaks: Penta údajne kupovala hlasy poslancov
        d: Pluska.sk, 5.9.2011: Zajacove reformy: Penta si údajne kupovala poslancov
        e: zzz.sk, 5.9.2011: WikiLeaks: Pri reforme zdravotníctva v SR údajne došlo ku korupcii poslancov
        f: lekari.sk, 5.9.2011: WikiLeaks: Pri reforme zdravotníctva v SR údajne došlo ku korupcii poslancov
        g: prestavka.sk, 5.9.2011: WikiLeaks: Pri reforme zdravotníctva v SR údajne došlo ku korupcii poslancov
        h: casopiszornicka.sk, 5.9.2011: Zajacove reformy: Penta si údajne kupovala poslancov
172. SME.sk, 5.9.2011: Penta podľa zdroja americkej ambasády kupovala poslancov
173. TA3.com, 5.9.2011:Reportáže: Podľa Wikileaks došlo pri reforme zdravotníctva ku korupcii
174. Feminity.sk, 12.9.2011 PRÁVNA PORADŇA: Týra vás manžel? Vyhoďte ho! (celý článok >>>)
175. SITA (webnoviny.sk), 14.9.2011: Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004 (celý článok >>>) (read more >>>)
        a: Aktuality.sk, 14.9.2011: Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004
        b: 24hod.sk, 14.9.2011: Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004
        c: Plusky.sk, 14.9.2011: Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004
        d: pravnarevue.sk, 14.9.2011: Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004
        e: dnes.atlas.sk, 14.9.2011: Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004
        f: dnes.atlas.sk, 14.9.2011: Za arbitráže s poisťovňami môže aj pôvodný zákon z r. 2004
176. Feminity.sk, 03.10.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ako zvýšiť regulované nájomné? (celý článok >>>)
        a: smahu.sk, 05.10.2011: Regulácia nájomného končí
177. Topky.sk, 5.10.2011: Regulácia nájomného končí
        a: http://www.smahu.com/spravy/sprava-4110252/Regulacia-najomneho-konci/
178. Feminity.sk, 9.10.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ako draho vyjde štát odkladanie deregulácie? (celý článok >>>)
179. TASR, 24.10.2011: PENTA: Tribunál nerozhodol, či došlo k poškodeniu investície, súdime sa ďalej (celý článok >>>) (Read more >>>)
180. Hospodárske noviny, 24.10.2011: Štát vyhral miliardový spor s členom Penty
181. Topky.sk, 24.10.2011: Podľa Penty tribunál nerozhodol, so štátom sa súdia ďalej
182. Financie.sk, 24.10.2011: Tribunál nerozhodol, či došlo k poškodeniu investície, súdime sa ďalej
        a: http://www.finance.sk/spravy/finance/71736--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej/
        b: http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/moreclusteredition/en/tasr-6bb5a4bdfacc9bcc527956bd4a8bb805.html
        c: http://www.poziadavka.sk/spravy/sprava-26719/PENTA:-Tribunal-nerozhodol,-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie
        d: http://www.lekarne.sk/index.php?str=denne_spravy&hladany_vyraz=&sprava=3633&od=0
        e: http://prestavka.sk/2-10589/PENTA:-Tribunal-nerozhodol--ci-doslo-k-poskodeniu-investicie--sudime-sa-dalej.xml
        f: http://www.uroky.sk/spravy/finance/71793--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej-2-/
        g: http://www.lekari.sk/index.php?str=denne_spravy&sprava=3630
        h: http://www.fondy.sk/spravy/finance/71793--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej-2-/
        i: http://www.peniaze.sk/spravy/finance/71793--tribunal-nerozhodol-ci-doslo-k-poskodeniu-investicie-sudime-sa-dalej-2-/
        j: http://www.lavicovenoviny.sk/10-10652/Zobrazit-spravu.xml
        k: http://www.mednews.sk/cz/index.php?menu=aktuality&id=9744
        l: http://www.pharmnews.sk/sk/aktuality/1345/?action=&ankaction=hlasovat&odpid=9&otid=1
        m: http://www.zzz.sk/?clanok=11225
183. Feminity.sk, 24.10.2011 PRÁVNA PORADŇA: Ako získať lacný byt? (celý článok >>>)
        a: http://www.glob.sk/feminity/817108/ako-ziskat-lacny-byt-
184. Feminity.sk, 7.11.2011 PRÁVNA PORADŇA: Manipulujú rodičia s deťmi alebo naopak? (celý článok >>>)
185. Hospodárske noviny, 14.11.2011: Sulík chcel dať za právnikov viac ako Mikloš (celý článok >>>)
        a: http://m.hnonline.sk/c3-53635080-kw0000_d-sulik-chcel-dat-za-pravnikov-viac-ako-miklos
186. Investor, ročník XII, november 2011: Súdne spory s poisťovňami nie sú zriedkavé (celý článok >>>)
        a: hn.online.sk, 24.11.2011: Súdne spory s poisťovňami nie sú zriedkavé
        b: monitorujem.sk, 24.11.2011: Súdne spory s poisťovňami nie sú zriedkavé
187. Ekonomika.sme.sk, 24.11.2011: O emisnej dani rozhodne ústavný súd
        a: SME, 25.11.2011: Emisnú daň rieši už aj súd (celý článok >>>)
188. Feminity.sk, 28.11.2011: Ako prinútiť exmanželku platiť (celý článok >>>)
        a: Feminity.sk: Ako prinútiť exmanželku platiť
189. Báječná žena č.49, 28.11.2011: Postrach svadba / Vedeli ste, že manželstvo je ekonomicky výhodnejšie ako spolužitie druha a družky? (celý článok >>>)
190-1. SITA, 29.11.2011: Označenie politika za idiota nie je vždy urážka (celý článok >>>) (Deutsch >>>)
        a: http://www.topky.sk/cl/10/1292533/Oznacenie-politika-za-idiota-nie-je-vzdy-urazka-
        b: http://www.plusky.sk/slovensko/oznacenie-politika-za-idiota-nie-je-vzdy-urazka/
        c: http://www.s24.sk/sk/Slovensko/Politika/Oznacenie-politika-za-idiota-nie-je-vzdy-urazka-.alej
        d: http://www.24hod.sk/oznacenie-politika-za-idiota-nie-je-vzdy-urazka-cl179983.html
        e: http://www.aktuality.sk/clanok/197856/oznacenie-politika-za-idiota-nie-je-vzdy-urazka/
        f: http://dnes.atlas.sk/pauza/779435/oznacenie-politika-za-idiota-nie-je-vzdy-urazka
190-2. SITA, 29.11.2011: http://www.webnoviny.sk/svet/webnoviny/425327-fotografia.html
191. Aktuality.sk, TOP Aktuality, 9.12.2011: Advokátka: Poisťovne sa stavali viac za zisk ako za pacientov (celý článok >>>) (English >>>)
        a: http://www.aktuality.sk/diskusia/198389/advokatka-poistovne-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov/
        b: http://www.monitorujem.sk/z-domova/853800/advokatka-lekari-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov
        c: http://spravodajstvo.6f.sk/advokatka-lekari-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov/
        d: http://www.i-news.sk/1118671/advokatka-poistovne-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov/
        e: http://politika.zblizka.eu/advokatka-poistovne-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov/
        f: http://politika.zblizka.eu/advokatka-poistovne-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov/
        g: http://m.aktuality.sk/diskusia/198389/advokatka-poistovne-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov/
        h: http://www.aktuality.sk/fotogaleria/198389/advokatka-poistovne-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov/1/
        i: http://www.glob.sk/aktuality/906618/advokatka-lekari-sa-stavali-viac-za-zisk-ako-za-pacientov
192. TASR, 13.12.2011: SÚDY: EK môže riešiť výber advokátov, ktorí budú zastupovať NR SR (celý článok >>>) (English >>>)

  • J.Martinková: SK - Výber právneho zástupcu štátu v arbitrážnom spore - právne stanovisko- (celý článok >>>)
           a: http://www.24hod.sk/odbornici-spochybnuju-tender-na-sirokorozchodnu-kvoli-nizkej-cene-cl305246.html
           b: http://www.priemyseldnes.sk/doprava/odbornici-spochybnuju-tender-na-sirokorozchodnu-kvoli-nizkej-cene-140903

          a: http://feminity.zoznam.sk/g/894525/advokatka-jana-martinkova-za-internetove-diskusie-sa-mozno-dostat-aj-do-vazenia?image=166909#galeria

        a: http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/miliardovy-spor-sa-pohol-slovensko-budu-zastupovat-americania-628680

        b: http://ekonomika.sme.sk/c/7360964/v-miliardovom-spore-o-mastenci-nas-zastupia-americania.html?ref=trz
        c: http://www.parameter.sk/sk/sekcia/spravy/2014/09/01/sr-budu-v-spore-zastupovat-americania-eurogas-veri-vitazovi-arbitraze
        d: http://www.profini.sk/miliardovy-spor-sa-pohol-slovensko-budu-zastupovat-americania/
353. TASR, Teraz.sk, 5.9.2014: "O osude tendra na širokorozchodnú rozhodne rakúsky súd do 6 týždňov" (celý článok >>>) (EN version - read more >>>)
        a: http://m.orangeportal.sk/dnes/spravy/ekonomika/article/o-osude-tendra-na-sirokorozchodnu-rozhodne-rakusky-sud-do-6-tyzdnov/
        b: http://www.parameter.sk/sk/sekcia/spravy/2014/09/05/o-osude-tendra-na-sirokorozchodnu-rozhodne-rakusky-sud-do-6-tyzdnov
        c: http://spravy.pozri.sk/clanok/O-osude-tendra-na-sirokorozchodnu-rozhodne-rakusky-sud-do-6-tyzdnov/276753
354. TASR, Teraz.sk, 7.9.2014: "Širokorozchodná je výhodná, ak bude prekladisko tovarov na Slovensku" (celý článok >>>) (EN version - read more >>>)
355. TASR, Teraz.sk, 11.9.2014: "V tendri na širokorozchodnú figuruje podozrivý z falšovania analýz PPP" (celý článok >>>) (EN version - read more >>>)
        a: Hospodárske noviny - http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/v-tendri-na-sirokorozchodnu-figuruje-podozrivy-z-falsovania-analyz-ppp-629746
356. Feminity, Právna poradňa, 16.9.2014: "Ako ospravedlniť neprítomnosť na súde" (celý článok >>>)
357. TASR, Teraz.sk, 22.9.2014: "Trestné stíhanie voči spoločnosti EuroGas zastavili pre arbitráž" (celý článok >>>) (EN version - read more >>>)
      a: SME - http://ekonomika.sme.sk/c/7396906/trestne-stihanie-voci-spolocnosti-eurogas-zastavili-pre-arbitraz.html
358. Hospodárske noviny, 23.9.2014: "Širokorozchodná nás spojí až s Čínou" (celý článok >>>) (EN version - read more >>>) (Deutch >>>)
359. Feminity, Právna poradňa, 29.9.2014: "Nezákonné rozsudky rozhodcovských súdov (pre nekalú podmienku v spotrebiteľskej zmluve)" (celý článok >>>)
     a: http://feminity.zoznam.sk/g/894705/jana-martinkova-nezakonne-rozsudky-rozhodcovskych-sudov-pre-nekalu-podmienku-v-spotrebitelskej-zmluve?image=168446#galeria
360. GoodWill - Magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti (September - oktober) (celý článok >>>)
361. Feminity, Právna poradňa, 13.10.2014: "Môžete sa brániť, keď dostanete výpoveď bez udania dôvodu?" (celý článok>>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/g/894808/jana-martinkova-mozete-sa-branit-ked-dostanete-vypoved-bez-udania-dovodu?image=169181#galeria
362. TASR, Teraz.sk, 15.10.2014: "Spotrebiteľ nemusí súhlasiť s rozhodcovskou doložkou v zmluve" (celý článok>>>)
    a: http://agentury.sme.sk/c/7439385/spotrebitel-nemusi-suhlasit-s-rozhodcovskou-dolozkou-v-zmluve.html
    b: http://snn.sk/teraz_sk_101997/
    c: http://www.hlavnespravy.sk/spotrebitel-nemusi-suhlasit-s-rozhodcovskou-dolozkou-v-zmluve/396057/
363. TASR, Teraz.sk, 21.10.2014: "EuroGas mali v SR poškodiť schránkové firmy z Lichtenštajnska a Cypru" (celý článok >>>) (EN version - readmore >>>)
    a: http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/miliardovy-spor-vrcholi-eurogas-mali-na-slovensku-poskodit-schrankove-firmy-633513
    b: http://agentury.sme.sk/c/7449974/eurogas-mali-na-slovensku-poskodit-schrankove-firmy-z-lichtenstajnska-a-cypru.html
    c: http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/75872/EuroGas%20mali%20v%20SR%20poškodiť%20schránkové%20firmy%20z%20Lichtenštajnska%20a%20Cypru/
    d: http://www.24hod.sk/eurogas-mali-v-sr-poskodit-schrankove-firmy-z-lichtenstajnska-a-cypru-cl315136.html
364. Hospodárske noviny, 22.10.2014: "EuroGas mali  poškodiť schránkové firmy!"
365. Právna poradňa, 13.10.2014: "Advokátka Jana Martinková na tému: Výhody krátkodobého prenájmu" (celý článok>>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/g/894925/advokatka-jana-martinkova-na-temu-vyhody-kratkodobeho-prenajmu?image=170148#galeria
366. Feminity, Právna poradňa, 17.11.2014: "Advokátka Jana Martinková odpovedá na tému: Kedy je jeho dom aj môj dom?" (celý článok>>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/g/895037/advokatka-jana-martinkova-odpoveda-na-temu-kedy-je-jeho-dom-aj-moj-dom?image=171059#galeria%23ixzz3JJAM2dNP
367. Feminity, Právna poradňa, 1.12.2014: "Advokátka Jana Martinková: Kúpil som si v autobazáre auto, krátko na to prestalo ísť, aké sú moje práva?" (celý článok>>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/g/895126/advokatka-jana-martinkova-kupil-som-si-v-autobazare-auto-kratko-na-to-prestalo-ist-ake-su-moje-prava?image=171777#galeria
368. TASR, Teraz.sk, 18.12.2014: "Rakúsky súd o námietke v tendri na širokorozchodnú stále nerozhodol." (celý článok>>>) (read more>>>)
    a: http://snn.sk/teraz_sk_111028/
    b: http://www.parameter.sk/sk/sekcia/spravy/2014/12/17/rakusky-sud-o-namietke-v-tendri-na-sirokorozchodnu-stale-nerozhodol
    c: http://www.24hod.sk/rakusky-sud-o-namietke-v-tendri-na-sirokorozchodnu-stale-nerozhodol-cl327046.html
    d: http://spravy.pozri.sk/clanok/Rakusky-sud-o-namietke-v-tendri-na-sirokorozchodnu-stale-nerozhodol/293192
369. Feminity, Právna poradňa, 22.12.2014: "Advokátka Jana Martinková: Zamestnávateľ mi nedal medzi sviatkami dovolenku." (celý článok >>>)
     a: http://feminity.zoznam.sk/g/895244/advokatka-jana-martinkova-odpoveda-na-temu-zamestnavatel-mi-nedal-medzi-sviatkami-dovolenku?image=172716#galeria
370. TASR, Teraz.sk, 23.12.2014: "Širokorozchodná dostala zelenú, rakúsky súd neuznal námietku." (celý článok >>>) (read more >>>)
     a: http://ekonomika.sme.sk/c/7561177/sirokorozchodna-dostala-zelenu-rakusky-sud-neuznal-namietku.html
     b: http://www.aktuality.sk/clanok/267673/sirokorozchodna-ma-zelenu-rakusania-namietku-neuznali/
     c: http://www.24hod.sk/sirokorozchodna-zeleznica-dostala-zelenu-rakusky-sud-neuznal-namietku-cl328254.html
     d: http://www.najspravy.sk/item/96512_%C5%A1irokorozchodn%C3%A1-%C5%BEeleznica-dostala-zelen%C3%BA-rak%C3%BAsky-s%C3%BAd-neuznal-n%C3%A1mietku
     e: http://www.fmg.sk/clanky/sirokorozchodna-zeleznica-dostala-zelenu-rakusky-sud-neuznal-namietku.html#.VJp4JoHkBg
     f: http://www.24hod.sk/sirokorozchodna-zeleznica-dostala-zelenu-rakusky-sud-neuznal-namietku-cl328254.htm
371. TASR, Teraz.sk, 5.1.2015: "Vlaňajšiu dovolenku možno čerpať do konca roka  2015"  (celý článok >>>)
     a: http://agentury.sme.sk/c/7573665/vlanajsiu-dovolenku-mozno-cerpat-do-konca-roka-2015.html
     b: http://www.hlavnespravy.sk/vlanajsiu-dovolenku-mozno-cerpat-do-konca-roka-2015/492671/
     c: https://www.istp.sk/clanok/7229/Vlanajsiu-dovolenku-mozno-cerpat-do-konca-roka-2015
     d: http://www.orangeportal.sk/dnes/spravy/z-domova/article/vlanajsiu-dovolenku-mozno-cerpat-do-konca-roka-2015/
     e: http://www.24hod.sk/vlanajsiu-dovolenku-mozno-cerpat-do-konca-roka-2015-cl330030.html
     f: http://www.dobrenoviny.sk/c/40933/vlanajsiu-dovolenku-mozno-cerpat-do-konca-roka-2015
     g: http://www.tvnoviny.sk/ekonato/1782394_ak-vam-ostala-dovolenka-mate-12-mesiacov-na-jej-vybratie
372. Feminity, Právna poradňa, 12.1.2015: "Advokátka Jana Martinková odpovedala na tému: Musím živiť môjho manžela?" (celý článok >>>)
     a: http://feminity.zoznam.sk/c/894752/advokatka-jana-martinkova-odpovedala-na-temu-musim-zivit-mojho-manzela#ixzz3OcEPRZvp
    b: http://feminity.zoznam.sk/g/895329/advokatka-jana-martinkova-odpovedala-na-temu-musim-zivit-mojho-manzela?image=173231#galeria
373. Hospodárske noviny, 16.1.2015: "Dovolenku nepodceňujte. Kvôli oddychu i vzťahu so zamestnávateľom." (celý článok>>>)
374. TASR, Teraz.sk, 21.1.2015: "Pri hromadných dovolenkách sa záujem zamestnanca nezohľadňuje." (celý článok >>>)
    a: http://agentury.sme.sk/c/7600833/pri-hromadnych-dovolenkach-zamestnavatel-nezohladni-zaujem-zamestnanca.html
    b: https://www.istp.sk/clanok/7321/Pri-hromadnych-dovolenkach-zamestnavatel-nezohladni-zaujem-zamestnanca
    c: http://www.orangeportal.sk/dnes/spravy/z-domova/article/pri-hromadnych-dovolenkach-zamestnavatel-nezohladni-zaujem-zamestnanca/?tx_ttnews[backPid]=&cHash=619e957db40e41bc28e79089bac7f463
    d: http://www.hlavnespravy.sk/pri-hromadnych-dovolenkach-zamestnavatel-nezohladni-zaujem-zamestnanca/515855
    e: http://nasenovinky.sk/article/23264/zazili-ste-hromadne-dovolenky-zaujem-zamestnanca-je-nepodstatny
    f: http://spravy.pozri.sk/clanok/Pri-hromadnych-dovolenkach-sa-zaujem-zamestnanca-nezoh%C4%BEadnuje/299717
    g: http://www.24hod.sk/pri-hromadnych-dovolenkach-sa-zaujem-zamestnanca-nezohladnuje-cl333652.html
375. Feminity, Právna poradňa, 26.1.2015: "Advokátka Jana Martinková radí na tému: Odberateľ mi už dlhšie dlhuje značnú sumu." (celý článok >>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/c/894826/advokatka-jana-martinkova-radi-na-temu-odberatel-mi-uz-dlhsie-dlhuje-znacnu-sumu
    b: http://feminity.zoznam.sk/g/895399/advokatka-jana-martinkova-radi-na-temu-odberatel-mi-uz-dlhsie-dlhuje-znacnu-sumu?image=173653#galeria
376. TASR, Teraz.sk, 5.2.2015: "J. MARTINKOVÁ: Sexuálna orientácia nie je prekážkou adopcie detí." (celý článok >>>)
    a:
http://agentury.sme.sk/c/7628878/sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti.html
    b: http://www.najspravy.sk/item/110807_j-martinkov%C3%A1-sexu%C3%A1lna-orient%C3%A1cia-nie-je-prek%C3%A1%C5%BEkou-adopcie-det%C3%AD
    c: http://www.24hod.sk/j-martinkova-sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti-cl337368.html
    d: http://www.info.sk/sprava/57769/sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti-hovori-advokatka/
    e: http://www.hlavnespravy.sk/martinkova-sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti/537509/
    f: http://spravy.pozri.sk/clanok/J.-MARTINKOVA:-Sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti/303745
    g: http://www.news.sk/rss/clanok/2015/02/300684/j-martinkova-sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti/
    h: http://www.netky.sk/clanok/advokatka-martinkova-sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti
    i: http://snn.sk/teraz_sk_118600/
    j: http://www.dobrenoviny.sk/c/42606/advokatka-sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti
    k: http://www.rssmonitor.cz/rss/clanek/2015/02/226908/j-martinkova-sexualna-orientacia-nie-je-prekazkou-adopcie-deti/
377. Plus JEDEN ĎEŇ, Pluska.sk, 7.2.2015: "Kontroverzné referendum o rodine: Ako to funguje v iných štátoch?" (celý článok>>>)
378. Feminity, Právna poradňa, 9.2.2015: "Advokátka Jana Martinková odpovedala na tému: Je možné adoptovať si dieťa bez manžela?" (celý článok>>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/c/894896/advokatka-jana-martinkova-odpovedala-na-temu-je-mozne-adoptovat-si-dieta-bez-manzela
    b: http://feminity.zoznam.sk/g/895466/advokatka-jana-martinkova-odpovedala-na-temu-je-mozne-adoptovat-si-dieta-bez-manzela?image=174033#galeria
379. TASR, WEBMAGAZIN, 9.2.2015: "Advokátka Jana MARTINKOVÁ: Sexuálna orientácia nie je prekážkou adopcie detí." (celý článok>>>)
380. Feminity, Právna poradňa 23.02.2015: "Advokátka Jana MARTINKOVÁ: Môžem mať pred domom namontovanú kameru?" (celý článok>>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/c/894975/advokatka-jana-martinkova-na-temu-mozem-mat-pred-domom-namontovanu-kameru#ixzz3SxcVOGPm
    b: http://feminity.zoznam.sk/g/895540/advokatka-jana-martinkova-na-temu-mozem-mat-pred-domom-namontovanu-kameru?image=174483#galeria
381. Feminity, Právna poradňa, 9.3.2015: "Advokátka Jana MARTINKOVÁ: Čo robiť, keď mi zamietli príspevok pri narodení dieťaťa?" (celý článok >>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/g/895615/pravna-poradna-co-robit-ked-mi-zamietli-prispevok-pri-narodeni-dietata?image=174898#galeria
382. Feminity, Právna poradňa, 23.3.2015: "Advokátka Jana Martinková na tému: Otec mi daroval dom, teraz ho chce odo mňa naspäť kvôli mojej sestre."  (celý článok>>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/c/895133/advokatka-jana-martinkova-na-temu-otec-mi-daroval-dom-teraz-ho-chce-odo-mna-naspat-kvoli-mojej-sestre#ixzz3VJNDtexB
    b: http://feminity.zoznam.sk/g/895693/advokatka-jana-martinkova-na-temu-otec-mi-daroval-dom-teraz-ho-chce-odo-mna-naspat-kvoli-mojej-sestre?image=175506#galeria
383. TASR, Teraz.sk, 23.3.2015: "Kamerový systém nesmie narušiť súkromie človeka" (celý článok>>>)
    a: http://www.info.sk/sprava/61513/kamerovy-system-nesmie-narusit-sukromie-cloveka/
    b: http://agentury.sme.sk/c/7712448/kamerovy-system-nesmie-narusit-sukromie-cloveka.html
    c: http://www.hlavnespravy.sk/kamerovy-system-nesmie-narusit-sukromie-cloveka/584777
    d: http://nasenovinky.sk/article/29859/kamerovy-system-nesmie-narusit-sukromie-cloveka
384. TASR, Teraz.sk, 8.4.2015: "TV REPORTÁŽ: Drony nie sú hračky. Ich použitie upravuje zákon."  (celý článok>>>)
    a: http://agentury.sme.sk/c/7739141/drony-nie-su-hracky-ale-lietadla-ktorych-pouzitie-upravuje-zakon.html
    b: http://www.info.sk/sprava/62706/drony-ako-je-to-so-zakonom/
    c: http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path[article]=drony-nie-su-hracky-ale-lietadla-ktorych-pouzitie-upravuje-zakon
    d: http://aktualne.atlas.sk/drony-nie-su-hracky-ale-lietadla-ktorych-pouzitie-upravuje-zakon/slovensko/spolocnost/
    e: http://spravy.pozri.sk/clanok/Drony-nie-su-hracky,-ale-lietadla,-ktorych-pouzitie-upravuje-zakon/321082
    f: http://nasenovinky.sk/article/31454/pozor-pri-prevadzke-dronov-su-to-lietadla-a-ich-lety-je-potrebne-nahlasit
385. Feminity, Právna poradňa, 23.3.2015: "Advokátka Jana Martinková na tému: Ako sa vyporiadať s tým, keď dostanete takýto (ne)tradičný darček?" (celý článok >>>)
    a: http://feminity.zoznam.sk/c/895310/pravna-poradna-ako-sa-vyporiadat-s-tym-ked-dostanete-takyto-ne-tradicny-darcek
    b: http://feminity.zoznam.sk/g/895868/pravna-poradna-ako-sa-vyporiadat-s-tym-ked-dostanete-takyto-ne-tradicny-darcek?image=176903#galeria
386. SME, 29.4.2015: "Drony nie sú hračky, na fotenie treba povolenie" (celý článok>>>)
387. TASR, Teraz.sk, 29.4.2015: "Verbálne útoky na internete sa môžu skončiť aj vo väzení" (celý článok >>>)
    a: http://www.teraz.sk/magazin/radime-verbalne-utoky-na-internete-s/132391-clanok.html
    b: http://spravy.pozri.sk/clanok/Verbalne-utoky-na-internete-sa-m%C3%B4zu-skoncit-aj-vo-vazeni/328065
    c: http://www.fmg.sk/bulvar/clanky/verbalne-utoky-na-internete-sa-mozu-skoncit-aj-vo-vazeni.html