Feminity.sk, 20.07.2010

Advokátka Jana Martinková
PRÁVNA PORADŇA: Ako čo najjednoduchšie zvládnuť rozvod

FEMINITY vám ponúka právnu poradňu. Na vaše otázky týkajúce sa všetkých oblastí práva odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sme vybrali dve otázky, ktoré sa týkajú rozvodov. Dozviete sa ako najjednoduchšie zvládnuť rozvod a čo všetko k tomu potrebujete.

Rozvod nemusí byť zložitý, ale cesta k nemu by rozhodne nemala byť jednoduchá. Ak sú vzťahy medzi manželmi natoľko vážne narušené, že manželstvo prestalo plniť svoje základné funkcie a naopak vytvorilo prostredie, ktoré nenapĺňa emocionálne a ekonomické potreby členov rodiny resp. sexuálne potreby manželov, majú manželia dve možnosti.

Odsunúť na bok malicherné škriepky a zamyslieť sa nad skutočnou príčinou, zdrojom vzájomných nezhôd a hľadať odpoveď na otázku, či je možné nepriaznivú situáciu v tomto štádiu ešte zmeniť. Ak to nie je možné, odporúčame osloviť advokáta, ktorý bude nielen potrebnou emocionálnou oporou, ale ako nezúčastnená osoba zvolí najefektívnejšie kroky na rýchle ukončenie nefunkčného (výnimočne aj rizikového) vzťahu.

Rozvodové konania si väčšinou nechtiac (pravdupovediac niekedy aj úmyselne) sťažujú samotní manželia. Súd je pripravený rozhodnúť niekedy i na prvom pojednávaní, sťažuje to len snaha manželov presviedčať súd „ja som ten dobrý a on je ten zlý.“ To je to, čo komplikuje a predlžuje rozvodové konanie. Moja rada znie, nehľadajte vinníka, označte a definujte príčiny rozvratu a jeho následky.

    * Ako podať žiadosť o rozvod a ako dlho to trvá?

Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať označenie súdu, ktorému je určený (príslušnosť podľa posledného spoločného bydliska manželov), označenie navrhovateľa a odporcu (meno, priezvisko, bydlisko, štát. občianstvo, dátum narodenia, zamestnávateľ). Musí byť z neho zrejmé, že navrhovateľ mieni podať návrh na začatie konania na rozvod manželstva.

Následne musí byť stručne a pravdivo popísaný priebeh manželstva, obdobie a príčiny vzniku nezhôd a označené dôkazy uvádzaných tvrdení (sobášny list, rodné listy detí, výsluch účastníkov, svedkov.

Z petitu návrhu musí byť zrejmé, že navrhovateľ žiada, aby súd rozhodol o rozvode manželstva a v prípade manželstva s deťmi by malo byť zrejmé aj to, komu navrhovateľ navrhuje, aby bolo maloleté dieťa pochádzajúce z manželstva zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu a ako navrhuje upraviť styk rodiča s maloletým dieťaťom.

Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch ak ide o bezdetné manželstvo, inak v troch rovnopisoch. Návrh musí navrhovateľ vlastnoručne podpísať a datovať.

Priemerná dĺžka rozvodového konania je asi 6-7 mesiacov, ktorá však do veľkej miery závisí od prístupu účastníkov.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Zdroj: FEMINITY 

http://feminity.zoznam.sk/g/766388/pravna-poradna--ako-co-najjednoduchsie-zvladnut-rozvod?obrazok_id=301415