Báječná žena 6.5.2013 Rozhádali nás majetky

 

TÉMA: Spory o peniaze či majetok pokazia vzťahy v rodine aj medzi priateľmi

Majetky mi rozhádali rodinu

Ak sa nechcete dostať do konfliktov s príbuznými, či nebodaj do rúk exekútora, neriaďte sa citmi, ale zdravým rozumom. Neručte bratovi, ktorý si nevie udržať zamestnanie, nepožičiavajte peniaze niekomu, koho málo poznáte a svoj závet spíšete radšej u notára.

Radí Jana Martinková, advokátka z kancelárie Advocatus Martinková, s.r.o. (prosí o zachovanie tohto znenia, v zmysle zákona o advokácii)

Nenadarmo sa vraví, že ak chceš stratiť priateľa, požičaj mu peniaze. Pôžičky či ručenie za úvery na deväťdesiatdeväť percent znamenajú koniec dobrých vzťahov... Určite aj vy poznáte mnoho prípadov, kedy dedenie, darovanie alebo finančná výpomoc rozvírili pokojnú rodinnú atmosféru. Často sa totiž nájde niekto, kto sa cíti dotknutý a dovoláva sa spravodlivosti. Našu odborníčku sme preto požiadali o radu, ako predchádzať týmto nepríjemnostiam. „To sa dá len čiastočne, majetok vždy bol, je a bude zdrojom svárov, pretože konflikty nevznikajú len z neznalosti práva, či nesprávnej interpretácie zákonov, či nerešpektovania existujúcich právnych vzťahov. Veľkú úlohu hrá aj morálna úroveň zúčastnených,“ konštatuje zo svojej praxe advokátka.

Chcú, aby ste ručili za úver?
„Veď to nič nie je, iba budeš napísaná na papieri, platiť budem všetko ja,“ prosíka brat či kamarátka. No táto zdanlivá láskavosť a „formalita“ sa však ľahko stane vašou nočnou morou.

Držte sa našich rád

-Nikdy sa nespoliehajte ta to, že dlžník dlh splní sám a vy ako ručiteľ figurujete len na papieri. Vždy berte do úvahy, že aj ten najzodpovednejší dlžník sa môže za tie roky splácania dostať do situácie, keď nebude vládať platiť. Potom budete musieť platiť vy, pričom za úver ručíte celým svojim majetkom.
-Aj keby šlo o niekoho blízkeho, vždy si pred podpisom ručenia preverte v príslušných inštitúciách jeho príjmy, majetok a prípadné ťarchy na ňom, jeho výdavky a životný štýl, prípadné dlhy v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni.
-Máte čo i len malú pochybnosť o dobrých úmysloch toho, kto vás žiada o ručenie? Nič nepodpisujte.
-Ak to s vami dotyčný myslí dobre a nechce vás len využiť, či zneužiť, určite vám poskytne aj neverejné a detailné informácie o svojej situácii. -Ani ako rodič mnohokrát nemáte reálne informácie o majetkových pomeroch svojich detí. Môže dôjsť aj k situácií, kedy vás vaše vlastné dieťa nechá ručiť za svoj úver, s úmyslom nesplatiť ho, aby tak zmenšil váš majetok, teda budúce dedičstvo a tým sa obohatil na úkor súrodencov.
-Nebudete vy sama v budúcnosti potrebovať úver? Ak však zároveň budete ručiteľom, pravdepodobne ho získate s vyšším úrokom, prípadne vôbec nie.

Dôležité!

Ručenie za úver funguje ako zábezpeka pre inštitúciu, ktorá úver poskytuje, preto sa tohto záväzku zbavíte jedine so súhlasom veriteľa aj dlžníka, čo je málo pravdepodobné, alebo splatením úveru.

Keď príde na rad dedičstvo...

Ak chcete uchrániť svojich budúcich pozostalých pred spormi, vyriešte delenie majetku pre prípad vašej smrti závetom. Túto prácu však zverte odborníkovi, notárovi alebo advokátovi, lebo sa môžete ľahko dopustiť chyby a takýto formálny nedostatok by mohol spôsobiť neplatnosť vášho závetu.
-Svoje plány o delení dedičstva prejednajte s budúcimi dedičmi vopred. Ak tušíte, že niektorý z dedičov by mohol po vašej smrti spôsobovať ostatným dedičom problémy, môžete spísať protokol o takomto prejednávaní a nechajte ho všetkým podpísať. Ak však niekto z dedičov nemá dostatočnú morálnu vyspelosť, aby rešpektoval vaše rozhodnutie, sporu o dedičstvo po vás sa vaši pozostalí nevyhnú.
-Do závetu môžete zahrnúť aj vysvetlenie pre dedičov, aké dôvody vás viedli k takémuto rozdeleniu majetku a prečo sa niekomu dostalo viac a inému menej.
-Závet uložte u notára, aby sa neskôr nespochybňovala jeho pravosť. Takto bude navyše zaevidovaný v centrálnom registri závetov, a tak sa nemôže stať, že by sa naň „pozabudlo“.

Prosba o pôžičku

Požičať peniaze, alebo radšej nie? Pri rozhodovaní sa najmä nenechajte citovo vydierať, ale uvažujte čo najracionálnejšie.
-Najskôr si zvážte, či je to taká suma, ktorú by ste si mohli dovoliť nadobro oželieť.
-Žijete v manželstve? Potom konzultujte poskytnutie pôžičky aj s manželom, pretože splácanie pôžičky bude mať dosah na celý spoločný majetok, teda aj na majetok manžela.
-Ak majú vaše peniaze pomôcť tomu, kto vás o pôžičku žiada, dosiahnuť nejaký zisk, nebojte sa dohodnúť si aj úroky, je to fér pre obe strany. V opačnom prípade by ste sa mohli cítiť zneužitá a odrazilo by sa to aj na vašom vzťahu.
-Požičiavate financie ako rodič jednému z detí na podnikateľský, či iný obchodný účel? Tiež si dohodne aspoň symbolický úrok. Zväčša potom budú vaše ostatné deti skôr akceptovať túto pôžičku a nebudú to vnímať s takou nevôľou ako pri bezúročnej pôžičke.

Súrodencovi darovali, mne nie...

Ak je niektoré z detí darmi od rodiča-poručiteľa uprednostňované pred ostatnými deťmi, tie môžu v konaní o dedičstve požiadať, aby sa tomuto dedičovi do jeho dedičského podielu započítalo to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal. Vtedy sa od dedičského podielu obdarovaného odpočíta hodnota toho daru. V niektorých prípadoch môže byť hodnota dedičského podielu obdarovaného rovnaká ako hodnota daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života. Vtedy by obdarovaný dedič nedostal z dedičstva nič.

Jablko sváru
To, ako rodičia obdarúvajú svoje deti, býva medzi súrodencami často jablkom sváru. Dôvod však zvyčajne býva veľmi jednoduchý: zaujímaš sa o mňa, pomáhaš mi, prejavuješ mi pozornosť, preto ťa obdarujem. Neprídeš ma navštíviť ako je rok dlhý, nemáš na mňa čas, nezatelefonuješ mi, keď mám sviatok, dostaneš odo mňa menej.

SYLVIA DERŇÁROVÁ, foto profimedia.sk/CORBIS, archív

Majetky mi rozhádali rodinu, Spory o peniaze v rodine, exekútor, Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
časopis Báječná-žen, Majetky mi rozhádali rodinu, Spory v rodine - exekúcia, Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.