HN poradňa, 11.2.2013


Na otázky z portálu HN odpovedajú odborníci. Čitatelia na webe sa pýtajú a HN sprostredkovali pre nich odpovede.


Občiansky preukaz pre Americkú občianku narodenú na slovensku, Attorney at Law Jana Martinkova
Otázka od čitateľa - 10.2. 2013 o 17:35


Po rozvode na Slovensku som vycestovala do USA aj s maloletou dcérou, ktorá je dnes už dospelá a je americkou občiankou. Je v poriadku, ak bývalý manžel dal vyhotoviť našej dcére slovenský občiansky preukaz? Môže jej dať urobiť aj trvalý pobyt v SR?


Odpovedá advokátka Jana Martinková

Vaša dcéra nadobudla občianstvo SR narodením. Keďže americké občianstvo ako uvádzate získala už pred 8 rokmi, nevzťahovala sa na ňu novela zákona o štátnom občianstve, ktorá od 17.7.2010 zaviedla nový spôsob automatickej straty štátneho občianstva, a to v prípade, ak občan Slovenskej republiky dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. Preto v zmysle slovenskej legislatívy môže byť občiankou SR i USA. S tým súvisí i vydanie občianskeho preukazu. Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ak teda v danom čase mala Vaša dcéra ako občianka SR na Slovensku trvalý pobyt, či už z dôvodu, že z neho po odcestovaní do USA nebola odhlásená, alebo preto, že ju k nemu prihlásil jej otec, vznikla tým i zákonná povinnosť rodiča požiadať o vydanie prvého občianskeho preukazu najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana – Vašej dcéry. Keďže do 31. decembra 2008 sa vydávali občianske preukazy s údajmi a podľa vyobrazenia podľa predpisov účinných do 30. júna 2006, k žiadosti sa prikladali dve ostré, neretušované farebné alebo čiernobiele fotografie, preto nebola bezpodmienečne nevyhnutná osobná prítomnosť Vašej dcéry pri vydávaní občianskeho preukazu. Pokiaľ ide o okolnosti vzniku trvalého pobytu Vašej dcéry, neuvádzate bližšie podrobnosti. Každopádne prvý trvalý pobyt na Slovensku získala narodením. Ten sa však mohol kedykoľvek na základe ohlásenia zákonného zástupcu zmeniť, nakoľko za členov rodiny môže ohlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny a za občana mladšieho ako 15 rokov je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca. I po rozvode zostávajú bývalým manželom rodičovské práva a povinnosti a to aj ak dieťa bolo zverené do starostlivosti len jednému z nich. Možno sa váš manžel celkom nestotožnil s trvalým odchodom spoločnej dcéry do USA, preto sa snažil vytvoriť stav, ktorý by jej umožnil kedykoľvek bezproblémový návrat. Aj za predpokladu, že dcéru po rozvode zverili vám, majú obaja rodičia rovnaké právo rozhodovať o mieste pobytu dieťaťa. Nespomínate, či ste pri odchode do USA vtedy maloletú dcéru zákonným spôsobom z trvalého pobytu na Slovensku odhlásila. Podľa zákona je totiž občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo tam žiť povinný pred cestou ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte. Keďže sa však v praxi porušenie tejto povinnosti nesankcionuje, len zriedka sa dodržiava a niekedy so sebou prináša i následné komplikácie. Zákon však v zásade pripúšťa v tom istom čase len jeden trvalý pobyt a na jednom mieste, preto by ste si s exmanželom mali situáciu vyjasniť a odporučiť dcére, pokiaľ o návrate na Slovensko neuvažuje, aby prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v USA ohlásila skončenie trvalého pobytu na našom území. Následne by stratil platnosť aj jej občiansky preukaz.

Občiansky preukaz pre Americkú občianku narodenú na slovensku, Advokátka Jana Martinková, Advocatus Martinková s.r.o.