Hospodarske noviny, 17.10.2013

 

HOSPODÁRSKE NOVINY, číslo 201, str. 1 a pokrač. na str. 8, štvrtok 17. októbra 2013

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
Štát stráca milióny na sporoch s Unionom
Bratislava – Účet za spor štátu s majiteľom Union zdravotnej poisťovne sa ku koncu septembra vyšplhal na vyše 41,5 milióna eur. V nich sú zarátaní nielen právnici a odškodné, ktoré arbitrážny tribunál priznal akcionárovi Unionu za zákaz zisku z čias prvej Ficovej vlády, ale aj úroky z omeškania. Tie doteraz predstavujú sumu 1,3 milióna eur a každý mesiac stúpajú o 50-tisíc eur. Náklady na spor porastú aj v ďalších mesiacoch, keďže vláda aj po najnovšom rozhodnutí nemeckého súdu odmieta vyplatiť akcionára Unionu. Právnici pritom majú návod, ako sa miliónovým úrokom mohol štát vyhnúť. „Slovensko mohlo zaplatiť odškodné. Následne by požiadalo o zrušenie rozhodcovského nálezu a v prípade, že by uspelo, malo by právo peniaze si žiadať späť,“ hovorí advokát Andrej Leontiev z kancelárie Taylor Wessing e|n|w|c.
Ministerstvo financií Petra Kažimíra tvrdí, že túto možnosť zvažovali. „Po posúdení všetkých dosahov vrátane vzniku ďalších možných súdnych konaní, sme sa rozhodli pre súčasný postup.“ Tlačový odbor Kažimírovho rezortu vysvetľuje, že ak by dohlo k ďalším súdnym procesom, ktoré by Slovensko muselo začať v súvislosti s vrátením peňazí, znamenalo by to aj ďalšie finančné náklady. S Leontievom a však zhoduje aj advokátka Jana Martinková s advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o., ktorá tiež hovorí, že Slovensko mohlo zaplatiť účet a dodatočne si žiadať od Achmey vydanie vyplatenej sumy z titulu bezdôvodného obohatenia.  Navrhla však aj ďalšie riešenie. „Slovensko sa mohlo pokúsiť aj o pozastavenie vykonateľnosti rozhodnutia tribunálu do ukončenia konania o jeho zrušenie, ktoré sa prejednáva v Nemecku.“

Malé nádeje
Úroky z omeškania Slovenska rastú mesačne o 50-tisíc eur od augusta 2011. Vtedy Ústavný súd rozhodol, že zákaz zisku zdravotných poisťovní bol protiústavný. V decembri minulého roka arbitrážny súd zase rozhodol, že tento postup poškodil vlastnícke práva Achmey a Slovensku nakázal zaplatiť odškodné 25 miliónov eur aj so súdnymi trovami. Ministerstvo financií sa voči tomuto odvolalo na nemeckých súdoch. Najvyšší spolkový súd v Nemecku teraz sťažnosť zmietol zo stola. „Po tomto rozhodnutí nevidím pre Slovensko šancu, že by sa plateniu vyhlo,“ dodala právnička Martinková, ktorá podobne ako ostatní právnici dávajú malé nádeje, že Vyšší krajinský súd vo Frankfurte rozhodne v náš prospech. Ministerstvo financií sa však zatiaľ nevzdáva. „Najvyšší nemecký súd nerozhodol vo veci, čo znamená, že Slovenskej republike nevyplýva žiadna povinnosť na vyplatenie peňazí,“ uviedol rezort. Na tento prístup ešte v máji reagovala Achmea tým, že Slovensku zablokovala 30 miliónov eur na účtoch v Luxembursku. Do ukončenia sporu ale stále zostávajú vo vlastníctve štátu.

Účet štátu za zákaz zisku (k septembru 2013)
Odškodné pre Achmeu                                                                          22 milióny eur  + 3 milióny eur ako trovy

Právne služby (február 2009 až január 2013)                                        14 miliónov eur

Právne služby pri odvolávaní sa voči rozsudku                                    857 930 eur

Súdne trovy                                                                                            420 500 eur

Doterajšie úroky                                                                                    1,3 milióna eur

Spolu                                                                                                      41,5 milióna eur

Zdroj: MF SR

Drahší právnici
Slovensko vedie s Achmeou (pôvodne Eureko) kvôli zákazu zisku súdne spory už od roku 2009. Kým štát doteraz len za právne služby zaplatil vyše 14,85 milióna eur, protistrana štvornásobne menej. „Naše náklady právneho zastúpenia boli približne 3,5 milióna eur,“ povedal hovorca Achmey Bert Rensen. Rezort financií napriek niekoľkým súdnym sporom zákaz zisku stále obhajuje. Za posledných päť rokov sa podľa neho súkromným poisťovniam vyplatila z verejných peňazí takmer miliarda eur vo forme prevádzkových nákladov a zisku. „Pre posúdenie výsledku tejto arbitráže je potrebné uviesť, že tribunál priznal žalobcovi menej ako jednu sedminu pôvodne žalovanej sumy, ktorá predstavovala zhruba 170 miliónov eur,“ dodal rezort. Slovensko vedie aktuálne s Achmeou aj arbitráž kvôli plánovanému stiahnutiu  súkromných poisťovní z trhu. Doteraz za zastupovanie v tomto spore bolo právnikom vyplatených necelých 505-tisíc eur. Výdavky na arbitráže sú rozpočtované v kapitole všeobecná pokladničná správa.                
Mária Hunková


Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), Advocatus Martinková s. r. o.  Achmea, Ministerstvo financií SR, Slovensko, Union, Eureko, Hospodárske noviny,