Pravda, 27.4.2013

 

Slovensku by mohli peniaze exekvovať vo viacerých krajinách

pk, Pravda | 27.05.2013 12:00


Blokáciu takmer 30 miliónov eur, ktorú nariadil luxemburský súd, Slovensko zrejme neodvráti. Môže za to dohovor, ktorý podpísalo ešte Československo v roku 1958. Podľa neho by si exekúciu mohol vlastník poisťovne Union holandská spoločnosť Achmea uplatniť aj v celom rade ďalších krajín, ktoré sa k dohovoru pridali.
Dohovor pochádza z konferencie Organizácie Spojených národov má približne 150 signatárov. Advokát Radovan Pala hovorí, že pri rozhodovaní, kde vykonať rozhodcovský nález, sa prihliada najmä na to, či je krajina signatárom dohovoru a či tam má dlžník majetok. „V každom štáte by však Achmea musela najprv požiadať príslušný súd danej krajiny o uznanie rozhodcovského nálezu a až následne by mohla pristúpiť k iniciovaniu exekučného konania,“ vysvetľuje.
Luxembursko si podľa neho zvolila poisťovňa zrejme preto, že má legislatívu, ktorá umožní ľahké získanie peňazí. Rovnaký výsledok a rozhodnutie o blokácii majetku by však podľa Palu nasledoval aj v iných krajinách. „Členské štáty Newyorského dohovoru nemôžu rozšíriť dôvody, pre ktoré možno odoprieť vykonateľnosť zahraničného rozhodcovského nálezu. Štáty, ktoré uprednostňujú rýchlu vymožiteľnosť práva, dôvody na odopretie vykonateľnosti, naopak, zúžili,“ dodáva advokát s tým, že sa tak snažia predchádzať bezdôvodným obštrukciám.
Kde všade má ešte Slovensko peniaze, a teda ktoré krajiny okrem Luxemburska by ešte mohli exekvovať naše peniaze, ministerstvo financií nechce spresniť. Tvrdí, že tak chráni záujmy občanov a štátu.
Vláda sa proti exekúcii zatiaľ bráni odvolaním proti rozhodnutiu arbitrážneho tribunálu na nemecký súd, ktorý vyhovel poisťovni ešte v decembri. Podľa rozsudku patrí poisťovni ako odškodné 22 miliónov, k čomu však treba prirátať tri milióny za súdne trovy a úrok, ktorým každým mesiacom výsledná suma narastá o 50-tisíc eur. Štát tiež okrem iného v odvolaní tvrdí, že spor, ktorý vznikol pre zákaz zisku, vôbec nemal riešiť arbitrážny tribunál, ale Európsky súdny dvor v Luxemburgu.
Advokátka Jana Martinková však pripomína, že kým Slovensko v odvolaní neuspeje, nič sa nemení na právoplatnosti decembrového verdiktu. Šance štátu vyhrať považuje za malé, čo podľa nej naznačuje aj fakt, že zatiaľ sa mu nepodarilo ani len pozastaviť výkon rozhodnutia. Achmea má preto vraj plné právo na to, aby jej peniaze boli vyplatené.
„Ak by sa po úspešnej exekúcii napokon podarilo docieliť zrušenie nálezu arbitrážneho súdu, Slovensko by mohlo žiadať od Achmey vydanie exekvovanej čiastky z titulu bezdôvodného obohatenia. Naproti tomu, kým prisúdená čiastka nebude zo strany Slovenska Achmei uhradená, suma bude len narastať,“ mieni.
Rezort financií tvrdí, že aj keď má krajina aktíva zatiaľ zablokované, štátu tieto peniaze zatiaľ nechýbajú. Problém by nastal, ak by o ne v exekúcii definitívne prišiel.
Slovensko sa sporí s Achmeou aj v ďalšom prípade. Vo februári ohlásili holandskí akcionári arbitráž aj pre pripravované vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, ktoré je podľa nich v rozpore s predchádzajúcimi dohodami.

Jana Martinková, advokátka, exekúcia, európsky súdny dvor, Achmea, arbitráž, ministerstvo financií, prehra, UNION, New York - dohovor -1958