TASR, 10.6.2012

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
J. MARTINKOVÁ: Novela zákona o rodine je výsmechom manželstva

Bratislava 10. júna (TASR) – Na nadchádzajúcu júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložená novela zákona o rodine, ktorá chce zaviesť inštitút dohody o rozvode manželstva pre bezdetných manželov, neprospeje znižovaniu rozvodovosti na Slovensku. Domnieva sa to advokátka Jana Martinková.

„Obávam sa, že znižovaniu rozvodovosti neprospeje pripravená a teraz do parlamentu predložená novela zákona o rodine, ktorá chce zaviesť inštitút dohody o rozvode manželstva pre bezdetných manželov. Keďže by nepodliehala schváleniu súdom, súdy by sa iste čiastočne odbremenili, ale spoločenskému vývoju vo vzťahu k rodinnému spolužitiu by to iste neprospelo. Príliš liberálny prístup k ukončeniu manželstva, takpovediac zo dňa na deň, môže viesť k mnohým predčasným a určite i neodôvodneným rozvodom. Z profesionálnych skúseností viem, že tí manželia, ktorí by sa vedeli zhodnúť na uzatvorení takejto dohody o rozvode, vedia spoločne postupovať aj pri rozvode súdnou cestou a ak sa medzičasom nezmieria, rozvod prebehne na prvom pojednávaní,“ uviedla ďalej pre TASR.

Podľa jej slov dohoda o rozvode by v mnohých prípadoch manželom zobrala šancu na „zmierenie a prehodnotenie skreslených životných priorít“. “Často sú príčiny rozvratu manželstva odstrániteľné, ale budú sa o to manželia pokúšať, keď budú mať možnosť nedorozumenie ešte v ten istý deň ukončiť dohodou o rozvode? Spoločnosť má manželstvo chrániť a podporovať, a nie bagatelizovať. Podľa môjho názoru je navrhovaný inštitút dohody o rozvode výsmechom manželstvu,“ dodala ďalej Martinková.

Zdôraznila, že dnes rozvodové konania až v 94 percentách končia rozvodom, pred 10 rokmi to bolo len 74 percent. Ďalšia liberalizácia v tomto smere nie je žiaduca. Pravdepodobne čiastočne aj vďaka zohľadňovaniu záujmov maloletých detí pri rozvode klesá podiel rozvodov s maloletými deťmi a stúpa podiel rozvodov po dlhšom období trvania spolužitia, po dovŕšení plnoletosti ich detí.

Rozvod manželstva by mohol byť jednoduchší. Počíta s tým spomínaný návrh novely zákona o rodine, ktorý na júnovú schôdzu NR SR predložili poslanci SaS Juraj Droba a Martin Poliačik. Navrhovatelia chcú novelou zmenšovať zasahovanie súdov a štátu do súkromnej sféry jednotlivcov pri rozvode manželstva. Právna norma má zaviesť inštitút dohody o rozvode manželstva, ktorú by malo byť možné uzavrieť vo forme notárskej zápisnice. Návrh rieši aj preskúmavanie príčin a dôvodov rozvodu manželstva v konaní pred súdom v prípade, že obaja manželia s rozvodom súhlasia.

Súčasný zákon považujú predkladatelia za "pomerne rigidný" a nevidia dôvod na to, aby taký zostával. "Myslíme si, že ak spolu manželia už nechcú žiť v manželstve, má im právny poriadok umožniť, aby si vzájomné intímne a súkromné vzťahy vyriešili podľa možností bez zásahu štátu," zdôvodňujú. Podľa nich nie je dôvod na zisťovanie príčin rozvratu manželstva a zasahovanie do intímnej sféry manželského spolužitia ľudí, ktorí sa chcú rozviesť.

V prípade manželstiev, z ktorých nepochádzajú maloleté deti, dokonca nevidia žiadny dôvod podstúpiť konanie pred súdom. Predkladatelia upozorňujú, že samotný rozvod manželstva je len prvým krokom k usporiadaniu vzájomných vzťahov rozvádzajúcich sa. "Následne musia bývalí manželia riešiť aj vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov," doplňujú poslanci, ktorí si nemyslia, že zmenou pravidiel stúpne počet rozvodov.

Slovenské súdy rozviedli v minulom roku 11.102 manželstiev. Na okresné súdy došlo takmer 15.000 návrhov na rozvod manželstva. Počet rozvedených manželstiev predstavuje 94,35 percenta z 11.767 vybavených vecí, v predchádzajúcom roku bol tento podiel takmer rovnaký - 94,38 percenta. Pritom počet (11.102) rozvedených manželstiev je po roku 2005 prvýkrát pod hranicou 12.000 rozvodov za rok. V predchádzajúcich piatich rokoch bolo v Slovenskej republike rozvedených 60.637 manželstiev. Z rozvedených manželstiev bolo v minulom roku 7012 s maloletými deťmi. Vyplýva to zo štatistiky a komentára Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Najčastejšou príčinou rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 2011, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, bola rozdielnosť pováh, záujmov a názorov - 6758 vecí. Ďalšími dôvodmi bola nevera mužov v 1231 prípadoch a u žien v 765 prípadov. Nasledovalo nadmerné požívanie alkoholu u muža v 944 prípadoch a u žien v 94 prípadoch. Neuvážený vstup do manželstva bol príčinou rozvratu manželstva v 174 prípadoch.

Priemerná dĺžka konania z povolených rozvodov v roku 2011 predstavovala v celoslovenskom meradle pol roka, čo je o mesiac viac ako v roku 2010. Najdlhšie sa vybavovali rozvody v Bratislavskom kraji (osem mesiacov) a najkratšie v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji (štyri mesiace).

Ako ďalej vyplýva z komentára rezortu justície, v minulom roku súdy zamietli 30 návrhov na rozvod manželstva. Najčastejším dôvodom bol záujem maloletých detí, krátkodobé nezávažné narušenie manželstva a ľahkomyseľný pomer k manželstvu. Ako uplynulý týždeň TASR informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak, dovedna sedem Okresných súdov za obvod KS BA vybavilo v minulom roku až 2113 návrhov na rozvod. V tom istom roku bolo podaných 1468 návrhov. KS ako odvolací súd v roku 2011 registroval došlých 91 návrhov, vybavených 98 a nevybavených 19 (ide o návrhy aj z predchádzajúceho roka – poznámka TASR).