TASR, 24.1.2012

Advokátka Jana Martinková - Advocatus Martinková s. r. o.
SÚDY: J. MARTINKOVÁ: Finančná náhrada by mala byť primeraná, nie likvidačná
Dátum: 24.1.2012 Autor: KRIZ Priorita: 4 Kategória: Súdy, prokuratúra - jus
________________________________________
J. MARTINKOVÁ: Finančná náhrada by mala byť primeraná, nie likvidačná
Bratislava 24. januára (TASR) - Desiatkam súdnych sporov čelia médiá v civilných sporoch na ochranu osobnosti, kde ich žalujú politici, či iní prominenti, ale aj súkromné osoby za výroky, redakčné správy a požadujú pritom ospravedlnenie a finančnú náhradu - nemajetkovú ujmu.
Súdia sa však v rámci takýchto sporov za výroky a iné medzi sebou aj politici, poslanci, exposlanci a podobne, ktorí väčšinou od ospravedlnenia v médiách požadujú od protistrany aj nemajetkovú ujmu, ktorá v niektorých prípadoch dosahuje výšky niekoľko desiatok tisíc eur. Na Slovensku nie je v takýchto sporoch daná horná výška finančného zadosťučinenia. TASR to dnes uviedla advokátka Jana Martinková.
Podľa jej slov horná výška finančného zadosťučinenia síce daná nie je, ale mala by zohľadňovať mieru intenzity zásahu do práva na ochranu osobnosti, motív neoprávneného zásahu, závažnosť spôsobenej ujmy, okolnosti za ktorých k zásahu došlo, ale aj postavenie a majetkovú situáciu žalobcu a finančnú situáciu žalovaného. "V konečnom dôsledku a po zohľadnení uvedených kritérií by táto finančná náhrada mala byť primeraná, predvídateľná, nie likvidačná a hlavne nikdy by nemala prevyšovať maximálnu náhradu priznávanú v prípadoch odškodnenia za spôsobenú smrť, či vážnu zdravotnú ujmu, alebo obetiam násilných trestných činov," dodala právnička z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková.
Ako ďalej uviedla, na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) nemôže navrhovateľ v spore na ochranu osobnosti očakávať, v prípade pre neho úspešného procesu takú výšku odškodného - nemajetkovej ujmy, ako na Slovensku. "Od verdiktu ESĽP rozhodne nemôže žalobca očakávať žiadne vysoké čiastky. Na zásahy do ochrany osobnosti, ako aj na spôsobenú ujmu má v mnohých prípadoch iný pohľad, ako slovenské súdy," povedala. Napríklad oproti slovenským súdom sa častejšie stavia za slobodu prejavu, výšku odškodného znižuje úmerne k časovému odstupu od zásahu do osobnosti (slovenské súdy ju zvyšujú), vyžaduje dôkladné vyargumentovanie a preukázanie spôsobenej ujmy (naše súdy sa nezriedka uspokoja aj so subjektívnym tvrdením žalobcu) a osobám mimo verejného života priznáva vyššie odškodné (slovenské súdy to robia práve naopak), dodala advokátka na záver.