Hospodárske noviny, 21.8.2013

Nemocnice čelia exekúciám
Hospodárske noviny, 21.8.2013

Najväčšie štátne zdravotnícke zariadenia sa boria s exekúciami vo výške takmer 600-tisíc eur. Pohľadávky si takto vymáhajú od bratislavskej, košickej, prešovskej a trnavskej nemocnice. HN o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva.
Najvyššiu exekúciu rezort eviduje vo Fakultnej nemocnici Trnava, dokopy na 488 232,06 eur. Bratislavská a prešovská nemocnica by mali splatiť veriteľovi po vyše 27-tisíc eur. Košické zariadenie z viac ako 58-tisíc eurovej vymáhanej sumy zostáva splatiť už len časť. „Zostáva exekúcia v sume 8 298 eur. Tú neuznávame a nezaplatíme,“ povedala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Ostatné nemocnice sa pre neprítomnosť kompetentných včera nevedeli vyjadriť.
Voči košickému zariadeniu vedie exekúciu akciovka Generix, ktorá skupuje pohľadávky. Tá sa k téme včera odmietla vyjadriť. Ide o spoločnosť, ktorá aj v minulosti desiatky nemocníc strašila exekúciami, keď odkúpila pohľadávky od skrachovanej poisťovne Perspektíva. Tie voči tomu protestovali aj na súde, lebo ani netušili, že sú jej niečo dlžní.

Na účty nesiahnu
Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská hovorí, že exekúcie voči štátnym nemocniciam nie sú žiadna novinka. „Napriek tomu sa nemocnice snažia korektne dohodnúť a zabezpečiť všetky potrebné procesy,“ dodala s tým, že o pacienta bude vždy postarané.
Advokátka Jana Martinková hovorí, že ak sa budú nemocnice aktívne brániť, nemali by ich exekúcie existenčne ohroziť. Podľa Radovana Palu z TaylorWessing e|n|w|c advokáti nemôže exekútor nemocniciam siahnuť na peniaze na účtoch. Na zdravotnícku techniku by teoreticky mohol. „Nemocnice sa ale zase môžu brániť podaním na súd, ktorý by exekúciu s vysokou pravdepodobnosťou zastavil s tým, že by jej realizácia ohrozila poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ dodal s tým, že veritelia sa ale skôr či neskôr k svojim peniazom dostanú.
Nesplácajú záväzky
Do problémov nemocnice dostávajú nesplatené záväzky po lehote splatnosti. K tomuto polroku sa väčšine zvýšili, napríklad bratislavskej detskej nemocnici o 4,5 milióna eur. Podľa hovorkyne Dany Kamenickej robia všetko, aby sa to nedotklo pacientov. Zaviedli racionalizačné opatrenia ako kontrolu objednávok liekov a zdravotníckeho materiálu. Plánujú aj viac využívať ambulancie predĺžením ordinačných hodín či prehodnotiť počet personálu. Martinská nemocnica zvýšenie neuhradených záväzkov o takmer 3,4 milióna eur odôvodňuje aj nedávno zákonom stanovenou lehotou splatnosti faktúr iba na 60 dní. Straty by mali mať kryté nárastom pohľadávok, peňazí na prevádzkovom účtem ako aj nárastom zásob v skladoch. 
Podľa analytika INEKO Dušana Zachara „štátne nemocnice nesplácajú svoje záväzky, lebo v nich chýbajú správne motivácie.“ Na margo exekúcii dodal, že majú potenciál vytvoriť na nemocnice potrebný tlak na zlepšovanie hospodárenia. „Ak však nemocnice nezmenia pri exekučných hrozbách svoje hospodárenie, môže to, najmä pri menších nemocniciach znamenať zhoršenie kvality a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, alebo aj ich zánik.“
Pokiaľ ide o celkové hospodárenie nemocníc, to k júnu 2013 nemocnice zlepšili, niektoré sa dokonca dostali do plusových čísel. Na tieto údaje sa ale podľa odborníkov nedá úplne spoľahnúť. „Keďže netransformované štátne nemocnice nemajú ako príspevkové organizácie povinnosť viesť transparentné účtovníctvo podľa štandardných pravidiel a nemusia sa každoročne podrobovať nezávislému auditu,“ odôvodnil Zachar s tým, že ošemetné je aj kometovať pribežné polročné výsledky.
Mária Hunková 21. 8. 2013