Hospodárske noviny, 13.03.2013

Prerábate byt? Nenechajte sa oklamať

Ak sa chystáte rekonštruovať byt, neobchádzajte stavebný úrad. V HN vám poradíme viac.
Mnoho úprav je totiž nevyhnutné ohlásiť, alebo si dokoca vypýtať stavebné povolenie. Ak tak neurobíte, vaša peňaženka môže byť ľahšia o 800-eurovú pokutu.
Pri prestavbe je tiež nevyhnutné myslieť na kvalitnú zmluvu.  Dohody „bez papierov“ sa vám môžu neskôr vypomstiť.
„Samotná zmluva nemusí byť písomná na to, aby bola platná, avšak z hľadiska právnej istoty a ochrany spotrebiteľa odporúčam jej písomné vyhotovenie,“ upozorňuje advokátka Jana Martinková.
Na opravy bytu sa okrem toho takisto vzťahuje záručná lehota. „Pri stavebných prácach je to 18 mesiacov. Po jej uplynutí uplatnenie práva zo zodpovednosti za chyby zanikajú,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová. Záručná lehota pritom začína plynúť odo dňa prevzatia veci - v tomto prípade celého diela. Ak ste však zrekonštruovaný byt oficiálne prevzali neskôr, ako ste sa so stavebnou firmou dohodli v zmluve, záruka plynie napriek tomu od pôvodne dohodnutého dňa.
Záruka v dĺžke 18 mesiacov sa však týka iba stavebných prác, vybavenie či príslušenstvo môžete reklamovať až do dvoch rokov. V špecifických prípadoch – ak je to potvrdené na záručnom liste – je to dokonca aj viac. „Môže sa to týkať napríklad niektorej súčiastky,“ hovorí Krkošová.