Hospodárske noviny, 10.5.2011 EN

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Ban on profit. The shareholders of Dôvera are claiming before a domestic court the same amount as within the arbitration in the Hague.

Fight for millions. Penta still has an ace up it's sleeve

Hospodárske Noviny, 10. 5. 2011
http://hnonline.sk/slovensko/c1-51809000-penta-ma-v-rukave-este-tromf

The fight is still not over at all for the state, even after the arbitration proceedings with the shareholders of insurance company  Dôvera having been stopped.

The owners of the insurance company, financial group Penta, is actually trying to sue out before a domestic court the same amount they have been claiming before an international tribunal in the Hague. According to our information a sum of €750 million is concerned. The case is being dealt with since January 2010 by the first district court in Bratislava. The spokesman of the court, Pavol Adamčiak confirmed, that the trial will be held on October 17.

According to our findings, the Ministry of Finance is even more afraid of the proceedings before the Slovak court, than it was of the arbitration. The fears are based on the Constitutional Court having inclined on the side of the insurance companies, when it ordered the government to change the controversial statute from the times of Fico's government which banned the generation of profit.

Lawyer Jana Martinková who is dealing with the issue of the arbitrations however thinks, that the amount Penta may be able to sue out in Slovakia, is diametrically lower. "The damages can be maximally €50 million." That, according to her, follows that the Slovak court will not be assessing the dispute from the point of view of the interstate treaty between Slovakia and the Netherlands, that protects the foreign investments in an above-standard manner.

 
Zákaz zisku. Akcionári Dôvery žiadajú na našom súde rovnakú sumu ako na arbitráži v Haagu.

Boj o milióny. Penta má v rukáve ešte tromf
Hospodárske Noviny, 10. 5. 2011
http://hnonline.sk/slovensko/c1-51809000-penta-ma-v-rukave-este-tromf

Štát nemá vôbec dobojované ani po zastavení arbitrážneho sporu s akcionármi poisťovne Dôvera.

Vlastníci poisťovne, finančná skupina Penta, sa totiž snažia vysúdiť rovnakú sumu, akú žiadali na medzinárodnom tribunále v Haagu, aj na našom súde. Podľa našich informácií ide o 750 miliónov eur. Prípadom sa od januára 2010 zaoberá prvý okresný bratislavský súd. Hovorca súdu Pavol Adamčiak potvrdil, že pojednávanie sa uskutoční 17. októbra.

Z konania pred slovenským súdom má rezort financií podľa našich zistení dokonca väčšie obavy ako z arbitráže. Tie vychádzajú z toho, že slovenský Ústavný súd sa už priklonil na stranu poisťovní a sporný zákon z čias Ficovej vlády, ktorý zakazoval tvorbu zisku, prikázal vláde zmeniť.

Právnička Jana Martinková, ktorá sa problematikou arbitráží zaoberá, si však myslí, že suma, ktorú môže Penta vysúdiť u nás, je diametrálne nižšia. „Odškodnenie môže byť maximálne 50 miliónov eur.“ Vyplýva to podľa nej z toho, že slovenské súdy nebudú spor riešiť z hľadiska medzištátnej zmluvy Slovenska a Holandska, ktorá nadštandardne ochraňuje zahraničné investície.