Hospodárske noviny, 18.9.2012

Odškodnenie poisťovní by nás vyšlo draho.
Podtitul: Rozhovor - Advokátka Jana Martinková pre Hospodárske noviny:
Zdroj: Hospodárske noviny
Servis: Moje zdravie téma
Dátum: 2012/09/18 00:00:00
Strana: 23
Autor: Zuzana Kullová

Rozhovor - Advokátka Jana Martinková pre Hospodárske noviny:
   V skutočne pluralitnom systéme sa budú musieť poisťovne o svojho klienta naozaj starať.
   Dnes ponúkajú iba zlomok z toho.
   - Vládny kabinet odsúhlasil, že od roku 2014 by mohla vzniknúť jedna zdravotná poisťovňa. Aký je váš názor na túto „novinku“ v praxi?
   Prekvapilo vás to a prečo?
   Žiaľ, neprekvapilo, prekvapilo by ma skutočne zmysluplné riešenie.
   Netuším, čo sa tým skutočne sleduje, ale efektivita verejného zdravotného systému určite nie. Ten je už príliš zdeformovaný a rôznymi skupinami rozobraný a zneužitý na to, aby takáto zmena dokázala v súčasnosti priniesť pozitívny posun pri financovaní zdravotného poistenia. Je to systém, ktorý si vyžaduje maximálnu mieru transparentnosti, morálnu vyspelosť rozhodujúcich subjektov spoločnosti, jednoducho atribúty, ktoré z tejto spoločnosti už, žiaľ, vymizli.
   - Oplatí sa štátu investovať do zavedenia systému jednej zdravotnej poisťovne?
   Som presvedčená, že kúpna cena za poisťovne sa štátu nikdy nevráti, ako sa na verejnosti „dúfa“. Vylúčiť totiž absolútne riziko, že funkcie obsadia štátni zamestnanci, ktorí nebudú motivovaní dosiahnutím zisku podniku, ale osobným prospechom súvisiacim s ich rozhodovacou činnosťou, je nemožné.
   Verejnosť sa domnieva, že zavedením jedinej štátnej poisťovne bude s ich peniazmi naložené zmysluplnejšie, ale pýtam sa – máte pocit, že s našimi daňami zachádza štát efektívne či dokonca zmysluplne?
   - Pri týchto zámeroch zrejme pôjde o dohodu o správe nad súkromnými poisťovňami, dohodu o ich odkúpení alebo vyvlastnenie. Ktorú z uvedených možností vidíte ako zrealizovateľnú?
   Čím menej budú zdravotné poisťovne ochotné na dohodu, tým viac na tom celom zarobia a, samozrejme, najviac by poisťovne zarobili na vyvlastnení, pretože následné spory by štát vyšli draho. Berúc do úvahy, že „štát“ nemusí chcieť vždy spor vyhrať, škody by boli ešte vyššie.
   Treba myslieť na to, že akcionári súkromných poisťovní neprišli na trh, aby sa altruisticky angažovali pri službe verejnosti, ale aby využili účelové nedôslednosti a nedostatky zákona z roku 2004 a zarobili, nie naopak. Akákoľvek dohoda s nimi bude nielen extrémne drahá, ale hlavne z pohľadu verených financií neefektívna, pretože len elimináciou súkromných poisťovní v sektore sa verejné zdroje v budúcnosti nedostanú k pacientovi, ako sa očakáva.
   - Zdravotné poisťovne vytvárajú podľa vás zisk preto, že dokážu „efektívne“ nakúpiť zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov.
   Efektívne však najčastejšie znamená lacno, teda výhodne pre poisťovňu.
   Pri štátnej poisťovni sa zase objavujú obavy z korupcie v danej oblasti. Čo by sa teda malo zlepšiť, aby systém v zdravotníctve konečne fungoval?
   Riešení je vždy viacero. Za súčasného právneho stavu považujem za najlacnejšie a najefektívnejšie legislatívne nastaviť parametre fungovania verejného zdravotného poistenia tak, aby boli splnené všetky ústavné atribúty, tentoraz už konečne v nadväznosti na práva poistencov.
   Aby sa odstránili všetky nedokonalosti zdravotníckej legislatívy od roku 2004 a vytvoril sa aj jasný legislatívny rámec reálnej hospodárskej súťaže medzi poisťovňami, ktorá tu doteraz nebola, minimálne rôznymi výškami poistného, ponúkanými benefitmi atď. V takto nastavenom pluralitnom systéme sa poisťovne budú musieť o svojho klienta skutočne starať, a nie z neho len ťažiť a výška aj nepriamo regulovaného zisku zdravotných poisťovní bude len nepatrným zlomkom toho súčasného. Konečne sa bude dať povedať, že si ho aj zaslúžia.
   - Súkromné zdravotné poisťovne avizovali, že majú záujem aj naďalej pôsobiť na Slovensku –
   viac poisťovní údajne vytvára dobrú konkurenciu v zdravotníctve.
   Je jedna poisťovňa pre poistencov skutočne takou hrozbou?
   Za súčasného právneho stavu existencia viacerých poisťovní neprináša pozitíva, ktorými zveličene poisťovne vo svoj prospech argumentujú.
   Doteraz im reálna konkurencia nechýbala, zrazu to má byť rozhodujúci argument na ich zachovanie.
   Nerozumiem, prečo vôbec vznikla dilema medzi pluralitným a unitárnym systémom. Polemika by mala byť o neefektívnom a efektívnom systéme verejného zdravotného poistenia. Treba si uvedomiť, že my nie sme na začiatku, kde systém vytvárame, my už sme pluralitný vytvorili a keďže bol nastavený na tej najprimitívnejšej úrovni, velebíme unitárny namiesto toho, aby sme prerobili a zdokonalili pluralitný. Zmena k unitárnemu nezaručuje efektivitu, pokiaľ sa neurobí množstvo nevyhnutných systémových opatrení v rámci celého balíka zdravotníckych zákonov.
   Tie sú potrebné bez ohľadu na existenciu unitárneho či pluralitného systému. Náklady na odškodnenie súkromných poisťovní a vytvorenie unitárneho systému sú absolútne nadbytočné.

  

230 Hospodárske noviny, Advokátka Jana Martinková

SÚVISIACE ČLÁNKY:

http://hnonline.sk/slovensko/c1-57639300-plan-zostatnenia-poistovni-je-hotovy
http://hnonline.sk/slovensko/c1-57639240-zvolenska-pre-hn-poistovne-ocenime-aj-bez-ich-suhlasu