Feminity.sk, 13.12.2010

Aby bol byt len môj

Advokátka Jana Martinková
FEMINITY vám prináša ďalšie pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sa dozviete čo spraviť, aby váš byt nespadal do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

OTÁZKA: Som vlastníčkou bytu, ktorý som vlastnila pred uzavretím manželstva, teda nespadá do BSM. V prípade, že budem potrebovať byt predať a v inom meste kúpiť, kupovať budem už počas manželstva, takže už bude spadať do BSM ??? ako to právne urobiť aby som bola iba ja majiteľkou nového bytu, keďže ho zaplatím z predaja nehnuteľnosti, ktorú som vlastnila za slobodna???a aby nespadal do BSM???

Ak Váš byt nadobudnutý pred manželstvom predáte, dôjde k transformácií Vášho výlučného nehnuteľného majetku na Váš výlučný hnuteľný majetok – finančné prostriedky, t.j. Váš majetok nadobudnutý pred manželstvom bude počas existencie manželstva meniť len svoj charakter, nie vlastníka. Vzhľadom k tomu, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nepatrí vec, ktorá bola získaná počas manželstva a BSM z prostriedkov patriacich výlučne jednému z manželov, Vaša ochrana je v podstate jednoduchá, len treba dodržať niekoľko pravidiel:

1. Nový byt musíte nadobudnúť len za Vaše výlučné finančné prostriedky (získané predajom bytu, ktorý je Vaším výlučným  vlastníctvom, prípadne za financie získané pred manželstvom alebo počas manželstva darovaním, či dedičstvom...) Musíte si uvedomiť, že ak by na nadobudnutie nového bytu boli čo i len sčasti použité aj prostriedky Vášho manžela, resp. spoločné prostriedky, patril by novonadobudnutý byt do bezpodielového spoluvlastníctva.

2. V kúpnej zmluve a v návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností musíte byť ako kupujúca uvedená len Vy. Ak by bol účastníkom zmluvy i Váš manžel, kataster by vás oboch zapísal ako bezpodielových spoluvlastníkov, bez ohľadu na to, že manžel na kúpu nehnuteľnosti neprispel.

3. Starostlivo uchovajte všetky doklady svedčiace o tom, že cena nadobúdanej nehnuteľnosti bola úplne zaplatená z Vašich  výlučných prostriedkov pre prípad, že by Váš manžel v budúcnosti napadol platnosť kúpnej zmluvy. Situáciu by Vám uľahčilo prehlásenie manžela o tom, že na kúpu nového bytu (presne ho špecifikovať) neboli použité ani jeho výlučné prostriedky ani prostriedky BSM, ale Vaše peniaze získané predajom bytu, ktorý ste vlastnila pred uzavretím manželstva.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Zdroj: Jana Martinková

http://feminity.zoznam.sk/g/852466/aby-bol-byt-len-moj?obrazok_id=301404
http://feminity.zoznam.sk/g/852466/aby-bol-byt-len-moj?obrazok_id=305419
http://feminity.zoznam.sk/g/852466/aby-bol-byt-len-moj?obrazok_id=305420