Hospodárske noviny, 11.02.2013

HOSPODÁRSKE NOVINY, PORADŇA, 11.2.2013

Na otázky z portálu HN odpovedajú odborníci

Jana Martinková, advokátka, Advocatus Martinková

Trvalý pobyt bez občana

Po rozvode na Slovensku som odišla do USA s dcérou, ktorá je už dospelá a 8 rokov americká občianka. Je v poriadku, ak jej môj exmanžel dal urobiť trvalý pobyt v SR?

Pokiaľ ide o okolnosti vzniku trvalého pobytu na Slovensku, neuvádzate bližšie podrobnosti,v každom prípade prvý trvalý pobyt tu získala vaša dcéra narodením. Ten sa mohol kedykoľvek na základe ohlásenia zákonného zástupcu zmeniť, keďže za členov rodiny môže ohlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny a za občana mladšieho ako 15 rokov je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca. Aj po rozvode zostávajú exmanželom rodičovské práva a povinnosti, aj keď sa dieťa zverilo len jednému z nich. Možno sa Váš bývalý manžel nestotožnil s trvalým odchodom dcérya snažil sa vytvoriť stav, ktorý by jej umožnil kedykoľvek bezproblémový návrat na SlovenskoAj za predpokladu, že maloletú dcéru zverili Vám, majú obaja rodičia rovnaké právo rozhodovať o mieste jej pobytu. Nespomínate, či ste dcéru z trvalého pobytu na Slovensku odhlásili. Podľa zákona je totiž občan, ktorý sa pripravuje vycestovať do zahraničia s cieľom trvalo tam žiť, povinný pred cestou ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte. Keďže sa však v praxi porušenie tohto ustanovenia nesankcionuje, zriedka sa dodržiava a potom niekedy prináša aj komplikácie. Zákon v zásade pripúšťa v tom istom čase len jeden trvalý pobyt, preto by ste si s exmanželom mali stav vyjasniť a dcére odporučiť, ak o návrate na Slovensko neuvažuje, aby prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v USA ohlásila skončenie trvalého pobytu na našom území.

Hospodárske noviny, trvalý pobyt bez občana,  Jana Martinková, Advocatus Jana Martinková s.r.o.