TASR, 24.10.2011 SK

PENTA: Tribunál nerozhodol, či došlo k poškodeniu investície, súdime sa ďalej

Advokátka Jana Martinková - Advocatus Martinková s. r. o.
Bratislava 24. októbra (TASR) - Arbitrážny tribunál v spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou nevydal žiadne rozhodnutie o tom, či došlo k poškodeniu investície a nezaoberal sa ani náhradou škody. V súvislosti s ukončením tohto medzinárodného sporu o ochranu investícií na to upozorňuje hovorca vlastníka spoločnosti, finančnej skupiny Penta, Martin Danko.

Penta je vlastníkom HICEE, akcionára zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo, ktorý žaloval štát kvôli zmenám v legislatíve za vlády Roberta Fica (Smer-SD), zakazujúcej tvoriť zisk z verejného zdravotného poistenia.

V súvislosti s dnešným zverejneným rezultátom sporu TASR oslovilo advokátku Janu Martinkovú, ktorá sa venuje problematike zisku zdravotných poisťovní, a ktorá už v októbri 2010 odhadla, že v tomto arbitrážnom spore môže byť Slovensko úspešné. "Bola som presvedčená o tom, že pri dobre zvolenej taktike, stratégii a procesnom postupe bude mať Slovensko v týchto arbitrážnych sporoch veľkú šancu na úspech, čo sa v prípade HICEE aj stalo". Ako ďalej zdôraznila "prípadný úspech slovenskej strany v iných arbitrážnych sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní, záleží aj od toho, do akej miery naši právni zástupcovia využijú slabiny a špecifiká toho ktorého prípadu v náš prospech. O slabinách Eureka som sa už dávnejšie zmieňovala a v prípade Euram je miimálne. jedna okolnosť, ktorá by mohla proces ukončiť."

"Arbitrážny tribunál vo svojom predbežnom rozhodnutí v apríli 2011 konštatoval, že riešenie uvedeného sporu nepatrí do jeho jurisdikcie. Toto rozhodnutie bolo stranám sporu finálne doručené v septembri 2011," priblížil pre TASR Danko.

"Aj vzhľadom k tomu, že Ústavný súd SR už rozhodol o protiústavnosti novely zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2007, rozhodli sme sa neuplatňovať žiadne ďalšie opravné prostriedky v rámci medzinárodnej arbitráže," doplnil.

Zároveň pripomenul, že spor so štátom vedie Penta naďalej na úrovni domácich súdov, kde bola podaná žaloba voči poškodeniu investície na Okresný súd Bratislava 1. "Ide o prebiehajúci spor, ktorý nebudeme do rozhodnutia súdov komentovať," dodal Danko.

Ministerstvo financií (MF) SR dnes informovalo, že medzinárodný arbitrážny tribunál vydal 17. októbra tohto roka konečné rozhodnutie v investičnom spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenska. Požadovaná výška škôd bola spoločnosťou HICEE vyčíslená na viac ako 1 miliardu eur.

Už vo svojom čiastkovom rozhodnutí o jurisdikcii z 23. mája tohto roka arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore, keďže nepriamy podiel HICEE v poisťovniach Dôvera a Apollo nespĺňa predpoklady ochrany investície. "Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z 23. mája a 17. októbra predstavujú prvú výhru SR v medzinárodných arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní," pripomenul dnes hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Naďalej však Slovensko čelí dvom medzinárodným arbitrážam, ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

ikr vjo

Súvisiace články:

MFSR:Arbitrážny tribunál uzavrel spor s akcionárom Dôvery a Apolla v prospech SR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Medzinárodný arbitrážny tribunál vydal 17. októbra tohto roka konečné rozhodnutie v investičnom spore medzi HICEE B.V. a Slovenskou republikou, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenska. Informoval o tom dnes hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Holandská spoločnosť HICEE, ktorá je členom skupiny Penta a akcionárom zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo (do 30.12.2009), sa domáhala údajného porušenia dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Tá mala byť porušená kvôli prijatiu viacerých zmien zákonov v oblasti systému zdravotného poistenia od roku 2007. Požadovaná výška škôd bola spoločnosťou HICEE vyčíslená na viac ako 1 miliardu eur.

Už vo svojom čiastkovom rozhodnutí o jurisdikcii z 23. mája tohto roka arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore, keďže nepriamy podiel HICEE v poisťovniach Dôvera a Apollo nespĺňa predpoklady ochrany investície. "Rozhodnutia arbitrážneho tribunálu z 23. mája a 17. októbra predstavujú prvú výhru SR v medzinárodných arbitrážach s akcionármi zdravotných poisťovní," zdôraznil Jaroš. Naďalej však čelí dvom medzinárodným arbitrážam, ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

Vzhľadom na jurisdikčné rozhodnutie v prospech SR sa arbitráž nedostala do fázy, v ktorej by arbitrážny tribunál posudzoval merito sporu, t. j. či zmena zákonov v oblasti zdravotného poistenia predstavovala porušenie dohody o ochrane investícií a spôsobila škodu spoločnosti HICEE.

Slovensko v arbitrážnom konaní zastupoval tím spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ktorému asistovala spoločnosť Rowan Legal a Jozef Vozár. V tejto arbitráži Slovenská republika doteraz zaplatila viac ako 5,5 milióna eur na svoje zastupovanie v spore a 250.000 eur ako preddavok, z ktorého sa hradili trovy tribunálu.

Podľa Jaroša je to už tretí úspech Slovenska v rozhodcovskom konaní začatom zahraničnou spoločnosťou na základe jednej z dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií. V marci tohto roka bolo doručené rozhodnutie v spore medzi Alps Finance and Trade AG (AFT) a SR, ktorým arbitrážny tribunál rozhodol v prospech Slovenska, zamietol všetky nároky žalobcu proti štátu a nariadil AFT nahradiť všetky trovy rozhodcovského konania.

V októbri 2009, rovnako v jurisdikčnej fáze, sa Slovenská republika v plnom rozsahu ubránila nárokom vzneseným spoločnosťou Austrian Airlines AG na základe dohody medzi ČSFR a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií.

vjo

http://www.tasr.sk/25.axd?k=20111024TBB01398

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-53351890-stat-vyhral-miliardovy-spor-s-clenom-penty
http://ekonomika.sme.sk/c/6110613/penta-prehrala-arbitraz-so-statom-pre-zisk-v-zdravotnictve.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/ekonomika/slovensko-vyhralo-prvu-arbitraz-s-poistovnami-dovera-a-apollo.html

legalweek.com
http://www.legalweek.com/legal-week/news/2119872/skadden-leads-slovak-republic-eur1bn-health-insurance-dispute-dismissed

http://www.globalarbitrationreview.com/news/article/29903/slovakia-defeats-health-insurance-claim/

http://mobile.bloomberg.com/news/2011-10-24/slovakia-wins-health-insurance-arbitrage-with-penta-subsidiary?category=

SITA:

ZDRAVOTNÍCTVO: Slovensko vyhralo prvý spor s akcionármi poisťovní

Slovensko však naďalej čelí dvom medzinárodným arbitrážam ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní

 

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Slovensko vyhralo prvý spor s akcionármi zdravotných poisťovní. "V medzinárodnom investičnom spore HICEE B.V. proti Slovenskej republike vydal arbitrážny tribunál 17. októbra 2011 konečné rozhodnutie, ktorým uzavrel tento spor v prospech Slovenskej republiky," informuje Ministerstvo financií SR. Holandská spoločnosť HICEE B.V., člen skupiny Penta a akcionár poisťovní Dôvera a Apollo, sa domáhala údajného porušenia Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií predovšetkým na základe zákona, ktorý obmedzil použitie zisku zdravotných poisťovní. "Požadovaná výška škôd bola v priebehu konania vyčíslená na viac ako 1 mld. eur," dodáva rezort.

                        Vo svojom čiastkovom rozhodnutí z konca mája tohto roku arbitrážny tribunál konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o spore. Rozhodujúce bolo podľa rezortu financií posúdenie argumentu Slovenska, že nepriamy podiel HICEE B. V. v Dôvere a Apolle nespĺňa predpoklady ochrany investície uvedenej v dohode, ktorá chráni investície vykonané len priamo alebo cez investora tretieho štátu. "Vzhľadom na jurisdikčné rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky, arbitráž sa nedostala do fázy, v ktorej by arbitrážny tribunál posudzoval merito sporu, t. j. či zmena zákonov v oblasti zdravotného poistenia predstavovala porušenie Dohody a spôsobila škodu spoločnosti HICEE B.V.," konštatuje ministerstvo.

                        Slovensko v arbitrážnom konaní zastupoval tím spoločnosti Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ktorému asistovala spoločnosť Rowan Legal a JUDr. Jozef Vozár, CSc. V tejto arbitráži Slovenská republika doteraz zaplatila viac ako 5,5 mil. eur na svoje zastupovanie v spore a 250 tis. eur ako preddavok, z ktorého sa hradili trovy tribunálu.  Ako však upozorňuje ministerstvo financií, Slovensko naďalej čelí dvom medzinárodným arbitrážam ako aj trom žalobám na domácich súdoch, ktoré iniciovali akcionári zdravotných poisťovní.

                        Spory sú dôsledkom novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú presadila vláda na čele s Robertom Ficom. Ten ju zdôvodnil tým, že odmieta, aby ľudia zo zákona platili zdravotné poistenie a súkromné poisťovne si z toho brali určité percentá a tvárili sa, že je to ich zisk. Novelu označil za protiústavnú aj slovenský Ústavný súd SR, parlament preto v júli tohto roku schválil zmenu zákona.

                        Podľa neho môžu zdravotné poisťovne voľne použiť svoj zisk, len ak splnia dve podmienky. Prvou podmienkou je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania, druhou povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Zisk zároveň poisťovne musia zdaniť.