TASR, 7.3.2012

Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
PRÁVNIK: Privatizáciu môže zrušiť len ten, kto o nej rozhodol
Bratislava 7. marca (TASR) - Rozhodnutie o privatizácii môže zrušiť ten orgán, ktorý o nej rozhodol. Musí však byť splnená podmienka, že po vydaní rozhodnutia vyšli najavo také skutočnosti, ktoré neboli v čase jeho vydania známe a mali by na rozhodovanie o privatizácii podstatný vplyv. Pre TASR to povedala Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková. Podnet na zrušenie privatizácie Paroplynového cyklu (PPC) podal v pondelok (5.3.) na prokuratúru minister vnútra Daniel Lipšic. Bola podľa neho nezákonná a štát prišiel o miliardy.
Martinková však upozornila, že zrušenie privatizácie a neplatnosť privatizačnej zmluvy sú dve rôzne právne skutočnosti. "O neplatnosti zmluvy nemôže rozhodovať ani Fond národného majetku, ani ministerstvo, ani vláda, ale iba súd," povedala. Na otázku, či by bolo možné zrušiť privatizáciu z roku 2004, Martinková odpovedala "skôr nie ako áno". Upozornila, že podľa zákona o prevode majetku štátu na iné osoby, ak pri prevode alebo prechode majetku, ktorý sa uskutočnil podľa osobitných predpisov, boli porušené všeobecne záväzné predpisy, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu do troch rokov od prevodu. "Je otázkou výkladu, či sa táto preklúzia vzťahuje aj na prípadnú neplatnosť zmluvy v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka," povedala Martinková.
Ďalej uviedla, že ak by štát zrušil privatizáciu, došlo by k zásahu do vlastníckych práv "privatizéra", ktorému by tak vznikol nárok na náhradu škody aj s prípadným ušlým ziskom. Ak by však súd rozhodol o neplatnosti zmluvy podľa ustanovení občianskeho zákonníka, alebo by sa preukázala trestnoprávna zodpovednosť zainteresovaných osôb, podľa Martinkovej by to malo vplyv aj na charakter odškodnenia. "Účastníci zmluvy by boli povinní vrátiť si všetko, čo podľa neplatnej zmluvy získali," uzavrela.
pec ikr ed


Súvisiace články:

http://www.aktuality.sk/clanok/202592/privatizacia-paroplynu-lipsic-ju-dnes-navrhne-zrusit/
http://hnonline.sk/slovensko/c1-54929790-lipsic-pred-volbami-utoci-na-biznis-penty
http://aktualne.atlas.sk/zrusenie-privatizacie-ppc-je-nemozne-tvrdi-penta/slovensko/politika/
http://www.sme.sk/c/6287297/paroplynu-dal-stat-vyhodnu-zmluvu-aby-ziskal-uver.html
http://hnonline.sk/c1-54949570-predaj-paroplynu-pente-mal-dostat-cervenu
http://hnonline.sk/c1-54929770-za-zrusenu-privatizaciu-stat-zaplati
http://aktualne.atlas.sk/privatizaciu-ppc-moze-zrusit-sud-ak-prokuratura-zisti-nezakonnosti/slovensko/politika/