Hospodárske noviny, 06.03.2013HOSPODÁRSKE NOVINY, 6.3.2013 Arbitráž prehrali, štát obhajujú naďalej


http://hnonline.sk/slovensko/c1-59447580-arbitraz-prehrali-stat-obhajuju-nadalej

Ministerstvo financií pokračuje v spolupráci s právnikmi Rowan Legal. Dostanú ďalších 171-tisíc eur.

Právna kancelária, ktorá zastupovala Slovensko v prehratom arbitrážnom spore s majiteľom zdravotnej poisťovne Union, dostane ďalšiu odmenu. Ministerstvo financií podpísalo s Rowan Legal dodatok k zmluve, podľa ktorého nás bude obhajovať aj pri napadnutí rozsudku arbitrážneho tribunálu. Cena za právne služby advokátskej kancelárii takmer 850-tisíc eur sa tak zvýši o 171-tisíc bez DPH. Táto suma môže byť ešte vyššia, „v prípade, ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších služieb súvisiacich so zrušením rozsudku alebo obranou voči výkonu rozsudku zo strany žalobcu".

Podľa ministerstva financií Petra Kažimíra bola odmena pre Rowan Legal stanovená „podľa odhadu vývoja a rozsahu ďalšieho zastupovania v konaniach". Právnička Jana Martinková upozorňuje, že môže byť neadekvátna. „Pokiaľ odmena zvýšená o 171-tisíc eur z titulu prípravy a koordinácie zastupovania Slovenska pri napadnutí rozsudku zahŕňa len sumarizáciu podkladov a argumentov použitých už v prvej fáze arbitrážneho konania, tak táto suma môže byť nadštandardná." Za primeranú by ju Martinková považovala vtedy, ak by právnici pripravili novú argumentáciu.

Kancelária mlčí

Akú taktiku právnici použijú a ako odhadujú svoje šance pri napadnutí rozhodnutia na vyššom krajinskom súde, Rowan Legal nepovedal. „Sme viazaní povinnosťou mlčanlivosti voči nášmu klientovi - Ministerstvu financií SR," odôvodnil Ľudovít Mičinský z právnej kancelárie.

Arbitrážny tribunál pre zákaz zisku z čias prvej Ficovej vlády priznal Achmei odškodnenie 25 miliónov eur aj s trovmi konania. Martinková veľké šance zvrátiť toto rozhodnutie nevidí. „S medzinárodne uznávanou, úspešnou kanceláriou, znalou okrem danej problematiky aj nemeckého právneho prostredia, ktorá by už od začiatku pripravené podklady kontrolovala a postup koordinovala, by boli výrazne vyššie," povedala. Ako dodala, aj keď má pokračovanie v spolupráci s Rowan Legal logiku, keďže spor beží, rezortu nič nebráni, aby zmenil, prípadne prizval iného obhajcu. „Pokiaľ sa v počiatku procesu urobili nejaké chyby, tak sa v tejto fáze ťažko naprávajú. Angažovanie ďalšieho experta, resp. v tejto oblasti špecializovanej kancelárie, je však aj pri napadaní vyneseného rozsudku v arbitrážnych sporoch bežné."

Právnikov nezmenia

Rezort o zmene právnikov neuvažoval. „Vzhľadom na štádium sporu a štruktúru obhajoby by bolo pre Slovensko kontraproduktívne a nehospodárne meniť zástupcu. V arbitráži nás dlhodobo zastupuje Rowan Legal a spolupracujúce nemecké kancelárie Hogan Lovells International LLP a Von Plehwe Schäfer Rechtsanwälte," povedali na tlačovom odbore ministerstva.

Na začiatku sporu Slovensko obhajoval KŠD Šťovíček. Ten neskôr vytvoril konzorcium s Baker Botts a Rowan Legal. V závere to viedol Rowan Legal v spolupráci s menovanými subdodávateľmi. Dokopy právne služby stáli viac ako 13 miliónov eur. Konečnú cenu rezort odmieta prezradiť.