Hospodárske noviny, príloha pre dane,odvody a legislativu, 24.4.2013:

 

Na otázky z portálu HN poradňa odpovedajú odborníci

Nájomná zmluvaOtázka:

Vlastnim byt spolu so svojou priatelkou. Musime obaja figurovat na najomnej zmluve a tym padom obaja sa registrovat na danovom urade? Co je vyhodnejsie pre nas, prenajimat spolu alebo len jeden z nas. Dakujem


Dane, Odvody a Legislatíva, Hospodárske noviny, Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.
Odpoveď:

Predpokladám, že vlastníte byt v rovnakom spoluvlastníckom podiele. Na nájomnej zmluve nemusíte figurovať obaja ako prenajímatelia, ak udelíte svojej priateľke, druhej spoluvlastníčke, súhlas s prenájmom bytu. Ale Vaše meno v zmluve nie je relevantné pre daňové potreby. Podľa môjho názoru sa musíte i tak obaja registrovať na daňovom úrade na daň z príjmu (z prenájmu nehnuteľnosti). Nie je možné, aby Vaša priateľka uviedla celý príjem z nehnuteľnosti do svojho daňového priznania. Ustanovenie § 10 ods. zákona o dani z príjmov neumožňuje, aby spoluvlastníci uviedli iný podiel na spoločne dosiahnutých príjmoch a daňových výdavkoch (súvisiacich s prenájmom) ako je ich spoluvlastnícky podiel zapísaný v katastri nehnuteľností. Táto možnosť by tu bola iba v prípade, ak by ste spoločne podnikali alebo vykonávali inú samostatne zárobkovú činnosť a teda dosahovali príjmy podľa §6 od. 1 a 2 zák. o dani z príjmov. Keďže uvedené nespomínate, každý z Vás sa musí zaregistrovať na DÚ a podať daňové priznanie, pričom do kolónky osobitné záznamy daňovníka uvediete údaje o priateľke - spoluvlastníčke, s ktorou ste príjem z prenájmu dosiahol, vrátane jeho celkovej výšky. Navyše takto jednotlivo budete mať obaja možnosť odrátať si od príjmu 500,- Eur, takže je to v podstate i výhodnejšie.

Jana Martinková, advokátka z kancelárie Advocatus Martinková s.r.o.
Dane, Odvody a Legislatíva, Hospodárske noviny, Advokátka Jana Martinková, Advokátka Jana Martinková - Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.