TASR, Teraz.sk, 21.01.2015

{4ZhT}
Pri hromadných dovolenkách sa záujem zamestnanca nezohľadňuje.

Celozávodné dovolenky sa napríklad objavujú v letných mesiacoch u výrobcov automobilov a aj u ich subdodávateľov.

Bratislava 21. januára (TASR) - Povinnosti zamestnávateľa pri určovaní hromadnej dovolenky sú ešte benevolentnejšie ako v prípade individuálneho čerpania dovolenky. „Hromadné čerpanie dovolenky by malo prichádzať do úvahy len u tých zamestnávateľov, ktorí svojím predmetom činnosti alebo charakterom poskytovaných služieb nemôžu bez rizika ujmy zamestnávateľovi určiť individuálne čerpanie dovolenky. Tu sa už ani formálne záujem zamestnanca nezohľadňuje, i keď sa  vyžaduje aspoň dohoda so zástupcom zamestnancov a existencia nevyhnutných prevádzkových dôvodov,“ povedala pre TASR advokátka Jana Martinková z kancelárie Advocatus Martinková.

Celozávodné dovolenky sa napríklad objavujú v letných mesiacoch u výrobcov automobilov a aj u ich subdodávateľov. Problém môže v tomto období nastať s ľuďmi, ktorí už nemajú dostatok dovolenky. „Aj počas hromadnej dovolenky musí prideľovať zamestnávateľ prácu tým zamestnancom, ktorí podmienky na dovolenku nespĺňajú, alebo ju majú vyčerpanú. Ak by im nemohol zadať prácu podľa pracovnej zmluvy a nedohodli by sa na výkone inej práce, musel by im platiť náhradu mzdy. Rozhodne by ich nemohol nútiť, aby si v tomto období zobrali neplatené voľno,“ upozornila Martinková.

Podľa advokátky aj v tomto prípade sa ukazuje, že každý zamestnanec síce má právo na dovolenku v zákonom stanovenej dĺžke, ale v rozhodovaní o tom, kedy ju môže vyčerpať, má posledné slovo zamestnávateľ. „Zákon síce jeho svojvôľu do istej miery okliešťuje, avšak zväčša len formálne,“ dodala Martinková.