Plus JEDEN DEŇ, Pluska.sk, 21.2.2013

Plus JEDEN DEŇ, 21. Február 2013

Pluska.sk > Správy > Z domova

Vláda odklepla zmenu trestov pre drogy. Dostanú díleri iba podmienku?

Podmienka za obchodovanie s drogami? Vláda včera odobrila zmeny v trestnom zákone. Týkajú sa aj drog. Súdy budú môcť podľa novely zákona uložiť podmienku ľuďom, u ktorých našli o čosi viac ako desať bežných dávok, ale aj tým, ktorí drogy predávajú. Minister spravodlivosti Tomáš Borec vylučuje, že by sa tak väzeniu vyhli aj díleri.

Vláda schválila odloženie trestov pre drogovo závislých. Foto: TASR

Vláda včera odklepla zmenu paragrafu 172, ktorý hovorí o výrobe, dovoze, predaji aj prechovávaní drog. Dolnú trestnú sadzu znížila zo štyroch na tri roky.

Táto malá zmena však znamená veľa. Trojročný trest je totiž možné nahradiť podmienkou.

„Toto opatrenie má pomôcť tým, ktorí sú čistí spotrebitelia, stáva sa, že sa u nich nájde o trochu väčšia dávka, čo sa preukáže až v znaleckom dokazovaní," vysvetľuje Borec.

Prekročenie limitu dnes pre nich znamená väzenie. Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu však postihuje paragraf 171, na ktorý vláda nesiahla.

Zmenený paragraf rieši tých, u ktorých nájdu viac ako desať dávok, prípadne s drogami obchodujú.

Lepšie pre dílerov?

Exminister Daniel Lipšic krok vlády pokladá za škandál. „Vláda ide znižovať tresty pre dílerov, štandardne sa na nich používa tento paragraf.Niekto môže povedať, že má pre vlastnú spotrebu aj pol kilogramu heroínu, ale niekde musí byť hranica," kritizuje zmenu Lipšic.

„V parlamente budem voči tomu vystupovať," dodáva rozhorčene. Návrh musí schváliť ešte parlament. Novela sa nepáči ani iným právnikom.

„Ustanovenia tohto paragrafu pokrývajú reťazec činností vyvíjaných za cieľom zisku z predaja drog. Takže je prinajmenšom nelogické zaraďovať doň konzumentov," vraví advokátka Jana Martinková. Podľa nej by bolo naivné myslieť si, že to díleri nevyužijú.

Borec verí sudcom

Minister Borec vylučuje, že by v dôsledku novely po uliciach behali díleri. „Dôverujem sudcom. Predpokladám, že sú to kompetentní ľudia, ktorí rozumejú tomu, čo robia," vraví. Dodáva, že ide o dočasnú zmenu a zákon sľubuje novelizovať.

Tu navrhujú aj podmienku

§ 172
(1) Kto neoprávnene
a) vyrobí,
b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,
c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo
d) prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

Odpovede na otázky od autorky článku:

Nemyslíte si, že táto zmena dáva sudcovi viac možnosti rozhodovať podľa vlastnej vôle?

- Aj tak by sa to dalo povedať.

Nemôže sa reálne stať, že sa takto dostane von díler, keďže ide o paragraf, ktorý sa takýmto dílerom venuje?

- Ustanovenia § 172 ods. 1 písm. a-d (aj podľa doterajšej judikatury) pokrývajú celý reťazec navzájom nadväzujúcich činností vyvíjaných za primárnym cieľom, ktorým je majetkový prospech (zisk) z predaja drog konečným konzumentom. Takže do tohto ustanovenia zaraďovať spotrebnú držbu, teda páchateľov - konzumentov, ktorí by sa neznalosťou alebo nešťastnou náhodou dostali k drogám vo väčšej dávke, akú si pre svoju potrebu obstarali, tak ako uvádza vláda, je prinajmenšom nelogické. Bolo by naivné myslieť si, že to díleri nevyužijú.

Nemyslíte si, že sa to dalo upraviť v zákone inak a presnejšie, aby sa vylúčila možnosť dať podmienku dílerovi?

- V prvom rade by sa nemali robiť liberálnejšie úpravy v tomto paragrafe, max. tak v §171 TZ. Nevidím však dôvod, prečo by sa mala dostupnosť drog v tom smere uľahčovať, ak konzumenti nebudú mať obavy obstarať si aj väčšie množstvo drog. Povedie to nielen k obštrukciám zo strany skutočných dílerov, ale i k vzniku vyššej závislosti.

- Absolútne nesúhlasím s motívom vlády, že „navrhovaný postup zvyšuje možnosti štátu, aby v rámci skúšobnej doby pôsobil vhodnými prostriedkami na túto špecifickú kategóriu páchateľov prostredníctvom výkonu probácie, resp. uložením ďalších povinností a obmedzení, ktoré môžu viesť k účinnej náprave páchateľa vo vzťahu k zneužívaniu návykových látok." Som presvedčená, že osveta napr. na školách by bola účinnejšia, aby už deti mal strach nielen pred drogami ale i pred trestom, pretože často sa zaradia do tejto kategórie páchateľov práve preto, že podľahnú tlaku svojho okolia. A do toho sa vrátia, aj keď dostanú podmienku. Prevencia je účinnejšia ako náprava!

Aká je Vaša skúsenosť, nedávajú súdy na Slovensku často tresty práve na dolnej hranici trestnej sadzby?

-Prvotrestaní zväčša dostávajú podmienku (ak to zákon umožňuje) alebo trest na dolnej hranici trestnej sadzby. Na túto „druhú šancu" sa po novele budú môcť spoliehať aj začínajúci díleri, ktorí sú takpovediac školení na kontakt s políciou a súdmi.

Jana Martinková, advokátka

Advocatus Martinková s.r.o.

Advokátska kancelária

253_Plus-JEDEN-DEN