Hospodárske noviny, 11.03.2013


Štát predal akcie Unionu

http://hnonline.sk/slovensko/c1-59476140-stat-predal-akcie-unionu

Štát prišiel o svoje podiely v komerčnej poisťovni Union. Všetky akcie, ktoré doteraz vlastnil Fond národného majetku, skúpil väčšinový vlastník Unionu a. s. Achmea.


Tej patrí aj súkromná Union zdravotná poisťovňa, ktorá by mala byť do roku 2014 vyvlastnená. Práve s týmito plánmi vlády môžu súvisieť kroky holandskej spoločnosti. Achmea doteraz vlastnila 95 percent akcií Unionu. Zvyšné patrili menším akcionárom, medzi nimi aj FNM. „Dôvodom kúpy je iba zjednodušiť štruktúru riadenia," odôvodnil kroky Achmey jej hovorca Bert Rensen.

Advokátka Jana Martinková potvrdila, že fungovanie spoločnosti s jedným akcionárom je nepomerne jednoduchšie.

Môže byť za tým však aj niečo iné. „Možno Achmea už nemá takú dôveru v Slovenský štát ako pred rokmi, tak nechce, aby sa podieľal na jej podnikaní." Martinková pritom narážala na snahu našej vlády stiahnuť z trhu súkromné zdravotné poisťovne.

Achmea od FNM začala skupovať akcie minulý rok. Vtedy začal predseda vlády Robert Fico hovoriť, že chce na trhu len jednu poisťovňu. V čase, keď už na tom začalo ministerstvo zdravotníctva aktívne pracovať, Achmea už mala odkúpených 161 akcií od FNM. Minulý mesiac kúpili poslednú. „Išlo o akcie, ktoré FNM nadobudol bezodplatným prevodom - darovaním od občanov," priblížila hovorkyňa fondu Miriam Žiaková. V súčasnosti tak nemá fond žiaden podiel v Unione. V prípade, že by FNM akcie Achmey nepredal, mohlo mu to byť nariadené súdom.

Achmea využila právo, ktoré jej ako väčšinovému vlastníkovi dáva zákon o cenných papieroch. „Je pochopiteľné, že Achmea ako majoritný akcionár chce mať nielen výhradné rozhodovacie práva, ale s využitím inštitútu „squeeze-out" vytesní zo spoločnosti aj minoritných akcionárov, ktorí niekedy „komplikujú život". Môžu sa napríklad domáhať informácií aj cestou súdu, napádať platnosť valného zhromaždenia... Prečo by sa mal majoritný akcionár vystavovať riziku sporov, keď to môže elegantne vyriešiť odkúpením akcií," povedala Martinková.


Poisťovníctvo, Achmea ovláda spoločnosť Union, Attorney-at-law (lawyer), der Rechtsanwalt - Advocatus Martinková s. r. o.