TASR, Webmagazin.sk, 27.08.2014: Jana Martinková: Sex na verejnosti môže byť trestným činom.

Attorney at law, advokátka, Jana Martinková, Photo, foto, Jojo Samek, Photography, Rechtsanwalt,Lawyer, právnik, Jurist - Advocatus, Martinková s. r. o, GmbH, Ltd. SA

Letné mesiace s horúcim počasím lákajú k vode a do prírody. Krátke šaty, sukne, obtiahnuté tričká, či plavky zakrývajúce len to nevyhnutné, priam zvádzajú k pokušeniu. Pre mnohých je lákavé podľahnúť mu. Sexuálne radovánky na verejnosti sa však nemusia skončiť tým správnym vrcholom. Na možné právne riziká upozorňuje v Poradni Webmagazínu advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s. r. o..


Pozor na svedkov
Hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, teda trestného činu výtržníctva, sa v danom prípade občan dopustí vtedy, ak verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku, vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík. Verejné pohoršenie spôsobuje konanie v rozpore s etikou a morálkou takého charakteru, ktorý hrubo uráža väčší počet osôb súčasne prítomných. Zákon v tejto súvislosti myslí na viac ako dve osoby odlišné od páchateľa (páchateľov). Pričom tieto minimálne tri súčasne prítomné osoby musia byť spôsobilé postrehnúť konanie páchateľa a tiež chápať jeho zmysel. Napríklad deti v kočíku by sa nemali do „verejnosti“ počítať.

Verejne prístupné je každé miesto, na ktoré má prístup širší okruh ľudí a zvyčajne sa tam aj zdržiava, takže je predpoklad, že konanie páchateľa môžu viaceré osoby postrehnúť. Môže to byť park, les, lúka, kino, električka, vlak, železničná stanica, metro, výťah, parkovisko, ale aj menej frekventované miesta, kde sú kamerové systémy. Môže ísť aj o miesto, ktoré verejnosti priamo prístupné nie je, ale verejnosť môže na takéto miesto vidieť alebo počuť prejavy vychádzajúce z takéhoto miesta. Príkladom môže byť kabínka v obchode, auto, ale aj vlastný pozemok v prípade prílišného hluku.

Takže, aby „sex na verejnosti“ naplnil skutkovú podstatu trestného činu výtržníctva, musí ísť buď o pohlavný styk alebo sexuálny exhibicionizmus alebo patologické (nenormálne) sexuálne praktiky, pričom takéto správanie musí byť vykonané na verejnosti alebo verejne prístupnom mieste za prítomnosti minimálne troch súčasne prítomných osôb a musí vyvolať verejné pohoršenie.


Aké sú kritériá?
Iné formy sexuálnych prejavov, napríklad orálny sex na verejnosti, by však v rámci skutkovej podstaty tohto trestného činu, mohli byť zahrnuté pod hrubú neslušnosť, čo je závažné porušovanie pravidiel občianskeho spolužitia a zásad občianskej etiky.

Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie sexuálneho prejavu na verejnosti z hľadiska trestnosti je tiež stupeň jeho závažnosti. Ako prečin nemôže byť posudzované také konanie, ktorého závažnosť, z pohľadu spôsobu vykonania, jeho následkov, okolností, za ktorých bol čin spáchaný, miery zavinenia a pohnútky páchateľa, je nepatrná.

Takže sex na verejnosti, ktorému predchádzal uvážený úmysel, odohrávajúci sa na mieste, kde sa zdržiava väčší počet osôb (medzi nimi aj maloletí), vo frekventovanom čase, po dlhší čas a je vykonávaný spôsobom nezabraňujúcim odhaleniu, je každopádne trestný čin, za ktorý by mal byť páchateľ trestne stíhaný. Naproti tomu sex na verejne prístupnom mieste, kde je minimálny predpoklad prítomnosti iných osôb a vykonávaný spôsobom „ohľaduplným“ k verejnosti by nemusel byť kvalifikovaný ako trestný čin, ale maximálne ako priestupok s pokutou do sto eur.